De Werkwijze teller
De werkwijze van REMEDI

de Stichting REMEDI bestaat uit een bestuur en projectcoördinatoren. De activiteiten van REMEDI zijn projectmatig en worden gestructureerd vanuit de Stichting REMEDI d.m.v. een projectoverleg.

In de projectmatige aanpak worden uiteraard de strategie en beleidslijnen van de W.H.O. en de lokale overheden gevolgd.

Voorop staat de verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking in Derde Wereldlanden en Oost-Europa.

Preventie, vaccinaties, voorlichting en moeder/kindzorg zijn de sleutelwoorden.

Projectmatige aanpak

De projectcoördinatoren coordineren de projecten vanuit Nederland en hebben een directe lijn met de eindverantwoordelijke ter plaatse.

Elke coördinator heeft de eindverantwoording voor zijn eigen project. Hij / zij maakt een inventarisering van de benodigde materialen en houdt in samenwerking met de Stichting REMEDI een eigen administratie bij.

Het bestuur zorgt voor de acquisitie door middel van het bestaande en zich uitbreidende netwerk en ondersteunt de projectcoördinatoren op het projectoverleg

Projectoverleg

Op het projectoverleg worden nieuwe projectvoorstellen gecontroleerd en beoordeeld op haalbaarheid.

De te ondersteunen projecten worden getoetst op voortgang en de afgeronde projecten worden geevalueerd.

Door bij elkaar te komen en informatie uit te wisselen kunnen de coördinatoren rekenen op feedback en worden verantwoordelijkheden en expertise gedeeld met de groep.

De opgedane kennis en gelegde contacten kunnen dan eventueel weer bij een nieuw project worden ingezet.

De diversiteit aan expertise, het netwerk en de korte directe lijnen zorgen voor de doeltreffende aanpak van REMEDI

Er wordt gestreeft naar een zo helder mogelijke projectbegeleiding met een open administratie wat betreft werkplannen, vorderingen, tegenslagen en financiering.

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!