Stichting REMEDI teller
de Stichting REMEDI

de Stichting REMEDI (Redistributie Medische Instrumenten) bestaat uit een dagelijks bestuur en projectcoördinatoren. De praktische ondersteuning wordt geleverd door een grote groep vrijwilligers die hand en spandiensten verrichten.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur zet zich in om aan de vraag van een project aanbieder te kunnen voldoen door deze vraag te koppelen aan o.a. materiaal en fondsen .

Tevens verricht het bestuur de noodzakelijke acquisitie, door deskundigen te werven, subsidies aan te vragen en publiciteit-aktie's op te zetten.

Eens in de zes weken houden het bestuur en de projectcoördinatoren een project overleg.

De project coördinatoren

Een project aanbieder meldt zich bij de Stichting REMEDI aan met een werkplan. Na de beoordeling op haalbaarheid en accordering van dit werkplan, wordt de aanbieder projectcoördinator.

De projectcoördinator maakt dan deel uit van de Stichting REMEDI. De Stichting REMEDI ondersteunt hem gedurende het hele trajekt d.m.v. materiaalwerving, werving van deskundigen, fondswerving, schrijven van subsidieaanvragen , publiciteit e.d.

Een projectcoördinator is verantwoordelijk voor het verloop van het project. Om de voortgang van een project te kunnen bespreken woont hij het project overleg bij.

Vrijwilligers

De Vrijwilligers van Remedi zijn heel divers.

Altijd zijn er mensen nodig voor het inpakken en vervoeren van ter beschikking gestelde materialen.

Ook zijn er specialisten die als klankbord dienen op eenspecifiek terrein. Dit kunnen medici, para-medici, technici, landbouwdeskundigen, instrumentmakers of monteurs zijn.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die hulp bieden bij een gerichte aktie ter onder- steuning van een bepaald project. Zo zijn er vrijwilligers die een feestavond hebben georganiseerd, die een expositie hebben ingericht of een sponsorloop hebben georganiseerd.

Foto's:

Enige vrijwilligers aan het werk op een beurs:

Klik op de thumbnail om een grotere verzie te zien.
foto04foto14foto15foto16

Voor een projectcoördinator is het erg nuttig te kunnen putten uit de kennis en ervaring die vrijwilligers in de afgelopen jaren hebben opgebouwd bij het opzetten van projecten.

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!