Opleidingscentrum voor rontgenlaboranten in Sana'a teller
Opleidingscentrum voor Röntgenlaboranten in Sana'a, Yemen : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project September 1998 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project July 1999 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Ondersteuning van een lokale driejarige opleiding tot Röntgenlaborant.

In eerste instantie wordt er een inventarisatie gedaan naar aanwezige leermiddelen. Deze projectfase duurt 4 maanden. De communicatiekosten bedragen naar schatting NLG 200,-

Vervolgens wordt er een leergang in het Engels en Arabisch geproduceerd in een dusdanige aantal dat alle leerlingen hierover kunnen beschikken. Hiermee is een bedrag van fl 1000,- gemoeid.

In het vervolg van het project zullen afgestudeerde leerlingen op de eigen werkplek worden ondersteund. Hiervoor worden nu reeds Cassettes en Röntgenunits gevraagd.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Wegens gebrek aan feedback van de locale counterpart is dit project in de eerste fase direct gestopt.

De financiën zijn gerestitureerd aan REMEDI.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

REMEDI

Ministerie van Gezondheidszorg Yemen

Hadramout Charity Association.

CONTACT PERSOON

Contactpersoon in Nederland:
Mevr. H. Wieringa.
Röntgenologe.
p.o. Box 170
2300 AD Leiden

Lokaal:
Dhr J. Veerman
Chirurg.

BENODIGDE MATERIALEN

Gewenst zijn:
Röntgenapparatuur en cassettes.
In de begroting wordt door Remedi grotendeels voorzien met een bijdrage van NLG 1000,-

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Lay-out deskundigen en vervoerders.

Al voorzien:
Paramedisch: Reeds twee Röntgenlaborant ondersteunen de opzet van de leergang.
Ander: Een lay-outer / drukker en een vertaler naar het Arabisch moet nog gevonden worden.

BENODIGDE FINANCIËN
Projectkosten: 
NLG 1200,=

Reeds gedoneerd door 
REMEDI: 
NLG 1000,=
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!