De te ondersteunen projecten teller
Dit is de index van de lopende projecten.
De volgende projecten worden op dit moment ondersteund. Van de projecten waar U het New plaatje ziet, zijn de gegevens in de afgelopen maand bijgewerkt.

Diabetes Project Sanyang, Gambia - diagnose en therapie van Diabetes Mellitus type2 (Start = Nov 2011)
Kirinda EPR Diabetes Malnutrition Cardiovasculair, Rwanda - to expand the knowledge on diabetes, malnutrition and cardiovascular diseases at Kirinda Hospital (Start = Feb 2013)

Gezocht!
Feestzaal, muzikanten en catering, ten behoeve van drs Wilstra's sponsor actie voor REMEDI.

Gezocht!
Uristicks, multisticks, voor de controle van urine op infecties, bloed, stenen en suiker.

Gezocht!
Vrijwilliger met vrachtauto voor diverse projecten. Om materiaal naar de haven te brengen.

U kunt een donatie van EUR 50,= (of ongelimiteerd) doen via PayPal:

Diabetes Project Sanyang EUR 50,=
Diabetes Project Sanyang ongelimiteerd

De afgewezen projecten - en de redenen waarom!


Financieel overzicht

Financieel overzicht 2001

Eindtegoed 00:     NLG 6.130,80
Inkomsten  01:     NLG 14.384,84
           -----------------
            NLG 20.515,64
Uitgaven  01:     NLG 17.902,04
           -----------------
Tegoed voor 02:     NLG 2.613,60
            EUR 1.186,00


Financieel overzicht 2000

Eindtegoed 99:     NLG 9.337,88
Inkomsten  00:     NLG  865,70
           -----------------
            NLG 10.203,58
Uitgaven  00:     NLG 4.072,78
           -----------------
Tegoed voor 01:     NLG 6.130,80


Financieel overzicht 1999

Eindtegoed 98:     NLG 11.501,97
Inkomsten  99:     NLG  847,62 
           -----------------
            NLG 12.349,59
Uitgaven  99:     NLG 3.011,71
           -----------------
Tegoed voor 00:     NLG 9.337,88


Financieel overzicht 1998

Eindtegoed 97 :    NLG 9.700,00
Inkomsten  98 :    NLG 3.195,47
           -----------------
            NLG 12.895,47
Uitgaven  98 :    NLG 1.393,50
           -----------------
Tegoed voor 99 :    NLG 11.501,97

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!