dagverblijf voor gehandicapte jonge mensen teller
dagverblijf voor gehandicapte jonge mensen - 2, Varanasi, India : een van de te afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project Nov 2000 Voortgang Afgesloten
Afronding Project Oct 2001 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Vervolgproject. Zie Afgeronde projecten

Divya Jyoti is een dagcentrum voor verstandelijke / meervoudige gehandicapte jonge mensen in Varanasi, ook bekend als Benares, de heilige stad van de Hindoes aan de Ganges. Het ligt in het noordoosten van India en heeft ruim 1 miljoen inwoners.

Divya Jyoti is eind 1997 gestart op persoonlijk initiatief van dhr. J.S. Nathan en zijn vrouw Sheela met twee pupillen. Inmiddels zijn er tien pupillen. Het centrum staat open voor verstandelijk gehandicapten in de leeftijd van 14 tot ca. 35 jaar, afkomstig uit alle lagen van de bevolking ongeacht kaste, sociale, economische, culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Divya Jyoti is sinds augustus 1998 een geregistreerde onafhankelijke (non-governmental) organisatie volgens de regels en verordening van de Staatsoverheid van India.

Het bestuurscomité bestaat uit zeven leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het comité vergadert periodiek om de activiteiten en de inkomsten en uitgaven van Divya Jyoti te beoordelen. Jaarlijks is er een algemene vergadering waarbij het jaarrapport en de jaarcijfers worden gepresenteerd ter goedkeuring van de leden. Het door alle bestuursleden goedgekeurde verslag van deze vergadering wordt overhandigd aan de plaatselijke overheid.

Klik op de foto voor een grotere versie.

Santosh

De groep september 2000

V.l.n.r. en v.b.n.o.
Arwind, Dhr Nathan, Ratnadeep, Monu, Vishwanath,
Achana, Nilu, Rinku, Sheela,
Santosh, Vinita, Robin en Manon.

Doelstelling

In Divya Jyoti worden verstandelijk gehandicapten met een behoorlijk niveau opgevangen met als doel het beste uit hen naar voren te halen en hen te stimuleren hun persoonlijke kwaliteiten zo veel mogelijk te ontwikkelen. Dat gebeurt door hen vaardigheden te leren, waarmee zij in de toekomst een zekere mate van zelfstandigheid kunnen bereiken. Na een trainingsperiode van circa drie jaar kunnen de pupillen met weinig begeleiding producten op het centrum maken en bij winst krijgen zij een vergoeding voor hun werk.

Een tweede minstens zo belangrijk doel is, dat de leerlingen meer zelfrespect krijgen en ook de omgeving ziet dat zij geen nutteloze personen zijn die niks kunnen. Dat is namelijk het beeld dat veel mensen in India hebben over verstandelijke gehandicapten.

Werkwijze

Het doel wordt door de huidige groep van tien pupillen deels reeds bereikt door het maken van wandkleden, wenskaarten en kaarsen. De producten worden aangepast naar de marktvraag. Zo is onlangs gestart met het maken van schoudertasjes. Nieuwe vaardigheden waaraan momenteel gewerkt wordt is het leren omgaan met handgereedschap met nieuwe toepassingen, zoals het maken van houten speelgoed en/of sierobjecten. Het maken van handgeschept papier biedt de mogelijkheid voor eigen gebruik (wenskaarten) en bij voldoende kwaliteit voor de verkoop. Met een nog aan te schaffen eenvoudige lichtdruktafel hoopt men een markt te vinden voor het leveren van drukwerk zoals briefpapier, visitekaartjes en ansichtkaarten. Hiermee wordt niet alleen aan het algemene doel gewerkt, maar ook aan het genereren van inkomsten ten bate van de verdere opbouw van het project.

Naast het maken van producten is er in het ochtend- en middagprogramma tijd voor zelfstandigheidtraining. Daarbij leren de pupillen, al naar gelang hun niveau, basis rekenen en taal (o.a. het schrijven van hun eigen naam en het alfabet), verkeersregels en het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Ook de ouders worden gemotiveerd hieraan mee te werken, o.a. door hen mee te nemen op bezoek. De pupillen krijgen verder training in de vijf zintuigen, persoonlijke hygiëne en huishoudelijke taken. Naast dit alles is er ruimte voor ontspanning in de vorm van muziek en drama, wat een dubbele functie heeft doordat het bevorderlijk is voor hun communicatievermogen. Elke morgen wordt er yoga beoefend en is er fysiotherapie voor de meervoudig gehandicapten.

Een aantal keer per jaar is er een evaluatie met de ouders om de vooruitgang van hun kind, hun eigen aandeel daarin en het vervolg te bespreken.

Een QuickTime movie laat Divya Jyoti in detail zien.
Divya Jyoti
20 Mb (56.6 = 50 min). Helaas is deze film gewist door de provider. Er wordt gezocht naar een backup versie.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Sep 2004:

de stichting Castricum helpt Muttathara maakt EUR 3000,= over voor Divya Jyoti.

Nov 2002:

Klik om een grote versie te zien.
Accountant Letter

Brief van de Accountant.
Klik om een grote versie te zien.
Accountant Letter

Brief van de Accountant.

Aug 2002:

Een bijdrage is ontvangen van de "Stichting R.C. Het Maagdenhguis" van EUR 1588,23
Maagdenhuis ontvangen gelden

Dec 2001:

Sharai heeft ontwikkelingsmateriaal gekregen Bartiméus onderwijsinstelling te Doorn. Het meeste gaat naar een ander project, maar enkele spullen worden aan Divya Jyoti gegeven.

Nov 2001:

Twee donatie aanvraag brieven:
Gebroeders van den BoschstichtingStichting Pan
Gebroeders van den Boschstichting

Gebroeders van den Boschstichting

Stichting Pan 2

Stichting Pan

Okt 2001:

De Bevestiging aan stichting Castricum helpt Muttathara/

Bevestiging NLG 4000,=

Okt 2001:

De stichting Castricum helpt Muttathara stuurt NLG 4000,=

Zie de donatie brief:
Toekenning NLG 4000,=

Toekenning NLG 4000,=

Toekenning NLG 1000,=

Toekenning NLG 1000,=

Bevestiging aan Tensenstichting

Eerder:

De Stichting Internationale Jeugduitwisseling heeft Manon Liest uitgezonden. Zij heeft tot en met mei 2001 op het dagverblijf van Divya Jyoti gewerkt. Nu is zij weer in Nederland en is zij actief bezig met de verkoop van de producten van Divya Jyoti. Email: Manonliest@rediffmail.com

De diaconieën van de Nederlands Hervormde Gemeenten van Opijnen en Almkerk hebben middels een collecte geld opgehaald. Tot nog toe is dit een bedrag van:

NLG 2050,= Almkerk
NLG 750,= Opijnen

Er zijn bestellingen gedaan door de winkels:
Okado, 1e Sweelinckstraat 18 in Amsterdam
- Partoer, Dijkstraat 37 , Franeker
- Pluspunt, Rosmolenstraat 6, Sittart, zelfs al een tweede bestelling geweest
Het gaat om een grote variatie van de producten van Divya Jyoti.

De Hogeschool Holland te Diemen heeft een laptop gedoneert

Inmiddels is er een Lichtdruktafel.

Zoals ook al verteld in de 'home-page' van het vorige gedeelte van het project (zie Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen! ) geeft REMEDI geen ondersteuning om tot een salarisregeling voor Nathan te komen. De projectleider heeft daarom een andere pagina in gebruik genomen om voor een salarisregeling te ijveren: Divya Jyoti - Sheela en Nathan.

2 kranten artikelen

Klik op de foto voor een grotere versie.
Dagblad Rievierenland

Dagblad Rievierenland 28 juni 1999

Nieuwsblad Geldermalsen

Nieuwsblad Geldermalsen 1 juli 1999

recente fotos

Klik op de foto voor een grotere versie.
Grotere ruimte in de wijk Assi

Op de nieuwe locatie in de wijk Assi is meer ruimte. De tafels worden nu optimaal gebruikt.

Papier maken

Sharai en Santosh maken papier

De EHBO doos

De EHBO doos geschonken door REMEDI

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

 1. Stichting Castricum helpt Muttathara
 2. Stichting Tensen
 3. Diaconie Almkerk
 4. Diaconie Opijnen
 5. Stichting Remedi
 6. International jeugduitwisseling (IJU)
 7. Horizon Holland
 8. Stichting Betuwe Werldwijd
 9. ROTARY Geldermalsen Waalkant
  t.a.v. Dhr Rieks Cornelisse
  Zwarte Kamp 54
  4191 KP GELDERMALSEN

De Rotaryclub stelt momenteel een brief op naar de Rotaryclub in Varanasi in hoop dat zij DJ ook gaan ondersteunen.

CONTACT PERSOON

Projectcoördinatoren:

Naam: Sharai Boesveld, (bevindt zich momenteel in India)
Burensedijk 13,
4197 RE Buurmalsen,
tel. + 31 343 526693.
Organisatie: Internationale Jeugduitwisseling te Arnhem
Email-adres: sharaicat@hotmail.com

Locale contact persoon:

J. Savarinathan,
B1/122 Dumraon Kothi,
Dumraonbagh colony,
Assi,
Varanasi,
221005 U.P.,
India.
Email: Nathan_36@rediffmail.com
Giro nummer : 97.79.03
Op naam van : J.W.F. Boesveld

BENODIGDE MATERIALEN

geen

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Momenteel geen

BENODIGDE FINANCIËN

Omdat Divya Jyoti het uitsluitend moet doen met de opbrengsten van de verkoop van de producten die op het dagcentrum worden gemaakt, de bijdrage (naar draagkracht) van de pupillen en onregelmatige bijdragen van goedwillende particulieren of organisaties, moet de heer Nathan geregeld een beroep doen op financiële ondersteuning door familieleden. Na drie jaar op deze manier gewerkt te hebben en ook al zijn eigen spaargeld in het project te hebben gestoken, moet er iets gebeuren om het project veilig te stellen.

Ondersteuning in tekort exploitatiekosten.

Uitgaande van een jaarlijkse toename met twee pupillen in de eerste vier jaar en vier in het vijfde jaar, verhuizing in het derde jaar naar grotere ruimte (hogere huur) en een jaarlijkse inflatie van vijf procent enerzijds en de inkomsten uit de verkoop van de producten anderzijds, ziet het financiële plaatje er als volgt uit:

Begroting

           Uitgaven
1e jaar (2000/2001) USD 2.294,= 
2e jaar (2001/2002) USD 2.554,= 
3e jaar (2002/2003) USD 3.242,= 
4e jaar (2003/2004) USD 3.826,= 
5e jaar (2004/2005) USD 4.708,= 

Inkomsten uit verkoop Tekort
1e USD  900,=    USD 1.394,=
2e USD 1.170,=    USD 1.384,=
3e USD 1.625,=    USD 1.617,=
4e USD 2.200,=    USD 1.626,=
5e USD 2.800,=    USD 1.908,=

Onderverdeeld in de volgende kostenposten:
                   1e jaar
a. Huur ruimte dagcentrum    USD   592
b. Aankoop productiematerialen USD   878
c. Telefoonkosten        USD    54
d. Elektriciteit        USD    67
e. Administratiekosten     USD   135
f. Porti en vakliteratuur    USD    40
g. Medische controles pupillen USD   288
h. Reiskosten          USD   120
  ----------          ------------
  Totaal            USD  2.294
  
 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar
a.  622  1.000  1.155  1.328
b. 1.098  1.273  1.525  2.016
c.  60   68   83   90
d.  70   74   78   82
e.  142   150   160   180
f.  42   45   64   67 
g.  378   462   554   728
h.  142   170   207   217
  -----------------------------
  2.554  3.242  3.826  4.708

Zie ook onze Sponsorbrief!

Financiele verantwoording

Nederlandse Kasboek Divya Jyoti

datum soort door in uit
31-08-2000 Donatie Diaconie Almkerk NLG 800  
28-09-2000 Overboeking Bank   NLG 800
02-01-2001 Donatie Diaconie Almkerk NLG 500  
05-01-2001 Overboeking Cash   NLG 1289,83
08-01-2001 Betaling Nota Okado NLG 293,5  
20-04-2001 Donatie R. Schouten NLG 100  
20-04-2001 Zakdoeken Sharai NLG 10  
20-04-2001 Overboeking Bank   NLG 980
30-04-2001 Betaling Nota OKado NLG 464,5  
16-05-2001 Betaling Nota Partoer NLG 155  
17-05-2001 Donatie Diaconie Almkerk NLG 500  
30-05-2001 Gift Sharai NLG 39,11  
27-06-2001 Donatie Diaconie Almkerk NLG 500  
28-07-2001 Donatie Diaconie Opijnen NLG 750  
21-08-2001 Opname ATM   NLG 107,18
21-08-2001 Opname ATM   NLG 107,18
21-08-2001 Opname ATM   NLG 519,71
10-09-2001 Betaling Nota Pluspunt / St. Wonenplus NLG 207,5  
17-09-2001 Betaling Nota Pluspunt / St. Wonenplus NLG 177,5  
20-09-2001 Opname ATM   NLG 205,73
20-09-2001 Opname ATM   NLG 205,73
18-10-2001 Storting Verkoop NLG 300  
23-10-2001 Opname ATM   NLG 257,16
23-10-2001 Opname ATM   NLG 258,57
01-11-2001 Donatie Diaconie Almkerk NLG 250  
08-11-2001 Teruggave Okado   NLG 90
subtotaal     NLG 5047,11 NLG 4821,09
Saldo       NLG 226,02

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!