Vraag en aanbodVraag en Aanbod
teller

Gezocht!
Technicus (vrijwilliger). Om een 12 Volt koel aparaat aan te sluiten op zonnepanelen

Gezocht!
Vrijwilliger met vrachtauto voor diverse projecten. Om materiaal naar de haven te brengen.


Vraag

[ VRAAG | AANBOD | VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ]

Medische werkmaterialen:

(Contact REMEDI)


Aanbod

[ VRAAG | AANBOD | VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ]

Remedi biedt aan
Voor Fondswerving:

Briefkaarten uit India gemaakt door geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren voor het - Tehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in Varanasi (India) - project. Deze briefkaarten zijn ook te koop in de wereldwinkel.

Voorbeeld

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Achterkant (vergroot) van een van de kaarten gemaakt in India.

Andere Voorbeelden

Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India. Voorkant van een van de kaarten gemaakt in India.


Vrijwilligers gezocht

[ VRAAG | AANBOD | VRIJWILLIGERS GEVRAAGD ]


Gezocht!
Technicus (vrijwilliger). Om een 12 Volt koel aparaat aan te sluiten op zonnepanelen

Gezocht!
Vrijwilliger met vrachtauto voor diverse projecten. Om materiaal naar de haven te brengen.


PicoSearch
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!