United to Cure teller
United to Cure, Nigeria : een van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project 1996 Voortgang Ondersteuning nodig
Afronding Project Eind 2001 Prognose Verzending van brillen en een brillen productielijn zal in November 2001 plaatsvinden. Contact met sponsor wordt hersteld. Het project wordt op een beperkte schaal voortgezet. Project is afgerond. Eindverantwoording volgt.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

In 1999 is helaas geheel onverwacht overleden de heer Alahadji Abdulahi Nasidi. Als oudste van het gilde der genezers en als voorzitter van de nationale vereniging voor kruidengeneeskunde droeg hij een enorme veratwoordelijkheid in dit project. Zijn overlijde heeft een negatieve invloed gehad op de voortgang. Inmiddels zijn een aantal verantwoordelijkheden overgenomen door zijn oudste zoon, Mohammed Abdulahi Nasidi, en word het project met een andere tijdsplanning voortgezet.

We remember Alahadji Abdulahi Nasidi

We remember Alahadji Abdulahi Nasidi - REMEDI 1999.

Een twintigtal traditionele oogheelkundige klinieken behandelen met succes op jaarbasis ongeveer 10.000 mensen met rijpe staar. De resultaten van de behandeling worden door de meeste westers opgeleide artsen totaal genegeerd. Remedi heeft dit alternatieve circuit in kaart gebracht en samen met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sahellanden (S.O.S.) wordt een ondersteuningsprogramma opgezet dat ook de goedkeuring heeft gekregen van de Nigeriaanse overheid. In 1996 is dit programma van start gegaan.

Het werkplan en een informatie video zijn op bestelling leverbaar, lezingen worden tegen onkosten vergoeding gegeven.

Aangeboden:
Een unieke reportage over de geruchtmakende Druppelbehandeling van Staar in het Ashanti gebied, Ghana, "Traditional Eye­care in Nigeria", Engels gesproken NLG 60,= (excl. porto) te bestellen bij Remedi. A QuickTime movie showing some detail from the video.
Eye Care
4.6 Mb.

Remedi heeft een patent op een nieuw model brillen die op een uiterst economische wijze behandelde patienten weer een goed gezichtsvermogen geven. Gezocht wordt naar vrijwillige industrieel ontwerpers die het concept voor deze tropenbestendige Aphakenbril verder kunnen uitwerken en de eerste productie van deze Remedi-brillen willen begeleiden.

Nodig op jaarbasis 10.000 zgn. Aphake-brillen met een sterkte van +10.

Ook technische suggesties zijn welkom bij de binnenkort functionerende werkgroep brillen.

Verder is in Nigeria een zeepfabriek gestart en wordt een werkplaats voor binden ondersteund. De financiële behoefte van ongeveer NLG 100.000,= wordt geheel gedekt door S.O.S. Er is grote behoefte aan vrijwilligers voor technische ondersteuning in Nederland.

Een wetenschappelijke verantwoording van deze behandeling wordt gegeven in het onderzoeksverslag:
Een beschrijving van 50 onderzochte patiënten wordt gegeven in het artikel Traditional Treatment of Cataract, the healers perspective.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Sep 2001 :

Er is weer een enorme hoeveelheid brillen binnengekomen om door te meten.

Een grote collectie brillen (doorgemeten door Ruud Noest) staan klaar om verstuurd te worden naar NIGERIA via GHANA. Dit zal ongeveer NLG 1500,= a NLG 2000,= kosten.

Aug 2001 :

Artikel in de Leidse Post!
Artikel in de Leidse Post!

Elkana Waarsenburg 06-24121760.

Jul 2001 :

ADMAWA STATE INTEGRATED EYE CARE AND BLINDNESS PREVENTION PROGRAMME

Aug 2001 :

Na het overlijden van Alahadji Abdulahi Nasidi word de draad weer opgepakt.
Mohammed Abdulahi Masidi

Rechts Mohammed Abdulahi Masidi
de locale counterpart voor een van de klinieken

Controle pupilreflex

Controle van pupilreflex

Oogtest

Dhr Masidi test ogen

De Leidse instrumentmakersschool neemt de productie van afake brillen op zich.

Bril 58 in Katwijk, is gestart met het doormeten van brillen die verzameld worden in de wereld winkel. de hoogeschool Holland heeft een computer geschonken voor de communicatie.

2 vrijwilligers hebben zich bij REMEDI aangemeld voor het doormeten van brillen.

De Nigeriaanse counterpart heeft een gekwalificeerde Ophtalmic assistent in dienst genomen om het project te ondersteunen, en de relatie met de overheid te verbeteren.

1 van de vrijwilligers heeft zich terug getrokken. De overgebleven vrijwilliger heeft inmiddels vele honderden brillen doorgemeten.

Er zijn weer brillen nodig!
Ruud Noest meet brillen door

Ruud Noest meet brillen door.

En nog meer brillen

En nog meer brilen. Ruud Noest
071 5131790

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sahellanden (S.O.S.)
Nigeriaanse overheid

CONTACT PERSOON

W.E. Schrader , Remedi
Postbus 170,
2300 AD  Leiden

Ruud Noest
071 5131790

BENODIGDE MATERIALEN

Nodig op jaarbasis 10.000 zgn. Aphake-brillen met een sterkte van +10.

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Opticiën en industrieel ontwerpers

BENODIGDE FINANCIËN

Sponsor gezocht voor:

NLG 1500,= a NLG 2000,= voor transport

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!