Redistributie Medische Instrumenten

In het welvarende Westen lopen we voorop als het gaat om vernieuwing en innovatie op technologisch gebied.

In een rap tempo volgen de technische mogelijkheden en verbeteringen elkaar op. Wat vandaag nieuw is, is morgen alweer verouderd .

Ook in de medische sector zijn er de laatste jaren veel technologische ontwikkelingen en ook hier geldt : wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd.

Maar verouderd wil niet zeggen ondeugdelijk of onbruikbaar. Iets wat voor de een verouderd is kan voor de ander een beduidende verbetering in levensomstandigheden of levensverwachting betekenen.

REMEDI

In 1986 bleef er na een grootscheepse reorganisatie in een ziekenhuis een opslagplaats met afgeschreven medische apparatuur over.

de Stichting REMEDI

- Redistributie Medische Instrumenten - werd opgericht om aan deze afgeschreven, maar nog wel goed bruikbare goederen een nieuwe bestemming te geven.

Sindsdien verzamelt REMEDI o.a. afgeschreven medische instrumenten en stelt deze ter beschikking aan te ondersteunen projecten, waar ter wereld ook. Daarnaast helpt REMEDI, waar nodig, deze projecten d.m.v. geld, goederen, medicijnen, en soms ook met personele ondersteuning.

In het geval van het overdragen van ingewikkelde medische apparatuur zorgt REMEDI ook voor de technische ondersteuning ter plaatse, veelal in samenwerking met andere organisaties.

Remedi heeft een eigen Home-page op het internetnet, met de bedoeling zo goedkoop en efficiënt mogelijk te bemiddelen tussen de te ondersteunen projecten en mensen die op wat voor wijze dan ook iets willen bijdragen.

Remedi maakt geen kosten aan personeel en kantoor. Er wordt uitsluitend met vrijwilligers gewerkt en er wordt gecoördineerd vanachter het eigen buro.

Lezers van deze Home-page worden uitgenodigd Remedi te ondersteunen.

Dit kan als vrijwilliger, als donateur van goederen, als sponsor of als tussenpersoon naar vrijwilligers, materialen of potentiële sponsors.


Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!