Panti Usada Mulia teller
Panti Usada Mulia, Jakarta, Indonesië : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project Januari 1997 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project Zomer 1998 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Het PUM complex in Jakarta, Indonesië is een verpleeg/ziekenhuis dat plaats biedt aan 100 patienten en 40 ouderen. Het complex is bedoeld voor de opvang en behandeling van de allerarmsten, de behandeling is voor de patienten gratis. Het complex heeft een goede bouwkundige infrastructuur, maar door de gratis opvang en medische behandeling is de instelling grotendeels afhankelijk van giften. Momenteel wordt slechts 40% van de kosten gedekt. De nederlands sprekende arts behandelt o.a. oudere TB patienten, vergevorderde kanker en doorligwonden. Er is grote behoefte aan rolstoelen, verband- en geneesmiddelen, matrassen, lakens en kleding.

De benodigde financiën worden geraamd op NLG 1.500,= op maandbasis en zijn bedoeld voor het oprichten en onderhouden van een steunfonds voor armen.

Giften voor dit project kunnen worden gestort op de rekening van "Horizon Holland", 54.81.12.738, ABN-AMRO Den Haag onder vermelding PUM project.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Verantwoordelijkheid van dit project geheel aan "Horizon Holland" overgedragen. Een grote hoeveelheid verbandmaterialen, bedden en rolstoelen zijn ter beschikking.

REMEDI stelt NLG 1500,= ter beschikking voor vervoer.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

"Horizon Holland"

CONTACT PERSOON

dhr. Brijl, "Horizon Holland", +31 70 345 23 00

BENODIGDE MATERIALEN
BENODIGDE VRIJWILLIGERS

geen

BENODIGDE FINANCIËN
geen
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!