Mopti, Djennee teller
Mopti, Djennee, Mali : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project Januari 1997 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project Augustus 1998 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

In de omgeving van Mopti en Djennee in Mali, liggen langs de rivier de Niger een zestal dorpen die onder de naam "Appui aux Initiatives de Bases" met hulp van de Stichting S.O.S. een ontwikkelingsprogramma zijn gestart. Het 5-jaren-plan is nu ongeveer halverwege en omvat de aanleg van drinkwaterputten, irrigatie van landbouwgebied, herbebossing, visteelt, de bouw van opslag en het gebruik van zonnecolectoren voor electriciteit.

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan onderwijs.

Voor het contact tussen de verschillende betrokken dorpen is op korte termijn een betrouwbare 4-wheel drive nodig, liefst een pick-up met 4 zitplaatsen. Daarnaast zoeken we voor het project waterpompen, liefst op windenergie of eventueel op zonne-energie ofwel grote dieselpompen.

De locale organisatie is "l'organisation pour la Gestion de l'environnement au Sahel".

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Het is niet geluktde benodigde materialen via REMEDI ter beschikking te krijgen.

Verantwoordelijkheid ligt geheel bij de stichting S.O.S.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

UNHCR

CONTACT PERSOON

"l'organisation pour la Gestion de l'environnement au Sahel"
dhr. Hoek, bestuurslid Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sahellanden (S.O.S.)
Postbus 170,
3417 ZK  Montfoort.

BENODIGDE MATERIALEN

een betrouwbare 4-wheel drive nodig, liefst een pick-up met 4 zitplaatsen
waterpompen, liefst op windenergie of eventueel op zonne-energie ofwel grote dieselpompen

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

geen

BENODIGDE FINANCIËN
geen
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!