Mo Dega Community Agric Project teller
Mo Dega Community Agric Project, Bamboi-Bole district (Ghana) : een van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project Oct 1999 Voortgang Geen ondersteuning meer nodig. Project loopt zelfstandig verder.
Afronding Project Maart 2001 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Werknaam: M O C A P

(Mo Dega Community Agric Project)

GHANA-BAMBOI-BOLE DISTRICT-NORTHERN REGION

Bamboi, gelegen in de Northern region in Ghana (West-africa) is een van de armste gedeelten van Ghana, juist ten Noorden van de Zwarte Volta. Bamboi is een laatste stop langs de weg naar die dwars door de Savannen naar Burkina Faso voert.
In Bamboi is er nog geen electriciteit en geen veilig drinkwater. De overheidsactiviteiten zijn miniem mede doordat Bamboi op de grens ligt van twee districten en ver verwijdert is van de centra voor de Local Government. Rivierblindheid is een veelvoorkomende en gevreesde ziekte, maar ook makkelijkte voorkomen darminfecties vragen er vele slachtoffers met name onder de kwetsbare jonge kinderen.

Het gebied kent een extreem grote bevolkingsgroei van vier procent. Dit betekend een mogelijke verdubbeling in 17 jaar. Deze groei wordt mede veroorzaakt door armoede en een hoge werkloosheid. Kinderen zijn een soort verzekering voor de oude dag. Maar weinig vrouwen hebben een betaalde baan. Vrouwen gaan door omstandigheden gedwongen en soms onder letterlijke dwang naar het buurland Ivoorkust, om veelal in de prostitutie terecht te komen. Veel van hen komen terug met AIDS of een andere sexueel overdraagbare ziekte.

Vrouwen hebben een ondergewaardeerde status. Verkrachting en polygamie komt veel voor, het aantal ongewenste zwangerschappen is hoog. Door de ondeskundig uitgevoerde illegale abortussen lopen vrouwen de kans op allerlei complicaties zoals verbloeding, inwendige beschadigingen, infecties, sepsis, vergroeingen en incontinentie. Een onbekend maar waarschijnlijk hoog percentage vrouwen sterft als gevolg van een verkeerd uitgevoerde abortus.

Tenslotte richt het project zich via een inkomensgenererend project op de school-drop-outs van Bamboi. Vooral de deze jonge vrouwen maken kans terecht te komen in een neerwaardse spiraal van armoede, betaalde sex, ongewenste zwangerschap en tenslotte Aids of een fatale abortus. Als resultaat van dit project kan op de langere termijn in dit doelgebied zowel de explosieve bevolkingsgroei worden geremd als het als het aantal abortussen dalen.

GARI-FACTORY voor gecombineerde vrouwengroep bestaande uit Mo, Ewe, en Dagarti (horizontale vertegenwoordiging).

Onder supervisie van north Mo traditional council.

Lokale productie van weaning mix, surplus voor markt volgens revolving fund.

De infrastructuur (schuur en machine = ingericht en werkend) is gefinancierd door de nederlandse ambassade uit een kap-project. De benodigde financiële ondersteuning is bedoeld voor de eerste productiecyclus. De opbrengst komt in de vorm van een integrale prijs per kilo. In de prijs zijn alle kosten voor input (grondstoffen, zakken en transport)onderhoud(diesel, onderdelen e.d.)en supervisie (boekhouding, operator en bewaking) verdisconteerd. Het committee is onafhankeliojk maar wordt gecontroleerd door de north Mo traditional council (chief, elders, assemblyman e.d.) de productie van weaning mix wordt gekoppeld aan de lokale kliniek die sinds augustus naast de ghanese staf wordt geleid door een canadese arts (+ echtpaar) die voor langere tijd in Bamboi is gestationeerd.

De totale kostencalculatie gaat uit van een totaal bedrag van NLG 5.000,= (minimum voor 1-jaarcyclus) gebaseerd op een haalbare dag productie van aantallen zakken afgewerkt product waarin verdisconteerd:

  • inkoop cassava
  • inkoop transport
  • inkoop zakken
  • diesel-onderhoud
  • operator fee
  • accountant fee
  • watchman fee

Uit de aard van de zaak (i.c. status, opleiding of analfabetisme) zijn deze laatste drie functies niet door de vrouwen zelf te doen. Deze personeelsleden komen op basis van aanwezigheid (is uurloon equivalent) in dienst, maar hun kosten zijn opgenomen in de stuksprijs. De arbeid van de vrouwen is de meerwaarde, zij betalen een stuksprijs per kilo verwerkte cassave af fabriek die lager is dan de verkoopprijs per kilo gari.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

REMEDI zal deelnemen aan de financiering van het Revolving Fund.

Er is een video gemaakt die het project op locatie laat zien. Een korte samenvatting van die video:

Een QuickTime movie laat de Gary Factory zien.
Gary Factory
20 Mb (56.6 = 50 min).

Het project is vrijwel afgerond. Een financiële verantwoording volgt spoedig.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Hans de Bekker overhandigt geld.

De Nederlandse project coördinator Hans de Bekker overhandigt namens de stichting 'Help Ghana' NLG 2500,= voor het revolving fund.

Gary maalderij

Gary maalderij

Vrouwen met gesprokkeld hout

Vrouwen met gesprokkeld hout

Vanuit Nederland zal worden gestimuleerd dat er een uitgebalanceerde kindervoeding wordt geproduceerd.

Klik op de brief voor een grotere versie.
Brief van stichting 'Help Ghana'.

De brief van stichting 'Help Ghana' met de verantwoording van de gelden.

Klik op de brief voor een grotere versie.
Brief van stichting 'Help Ghana'.

Bevestiging ontvangst donatie van de Ghanese counterpart.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

REMEDI

Stichting Samenwerking Goirle Ghana

CONTACT PERSOON

de nederlandse projectcoordinator:

drs J.C.M. de Bekker
postbus 170
2300 AD Leiden

email: nobody@halley.wxs.nl

Lokaal contact persoon:
Nana Dapa
P.O. box 9
New Longore

BENODIGDE MATERIALEN
BENODIGDE VRIJWILLIGERS
BENODIGDE FINANCIËN
Remedi participeert voor 

NLG 2.500,= 

Dit is dus 50% van de begroting voor het

Revolving Fund
NLG 5.000,=

De resterende 
USD   600,=
van het ProPrimates project word gebruikt 
voor de aankoop van start materiaal.

Financiäle verantwoording volgt spoedig.

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!