Logba Tota Health Project - Basiszorg, omdat bepaalde 
zorgen overbodig zijn! teller
Logba Tota Health Project - Basiszorg, omdat bepaalde zorgen overbodig zijn!, Logba Tota (zuid-oosten van Ghana) : een van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project oct1999 Voortgang Ondersteuning nodig
Afronding Project Oktober 2001 Prognose Kliniek is geopend. Project is afgerond. Eindverantwoording volgt.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Logba Total Health Project

Ghana

Ghana is onderdeel van West-Afrika en heeft één van de snelst groeiende economieën van West-Afrika. Het heeft veel natuurlijke bronnen waaronder bijvoorbeeld goud. Dit edelmetaal is al jaren, in goede en slechte perioden, het handelsmerk van Ghana. Dankzij het goud, het enorme energie project bij het Voltameer en de politieke stabiliteit is het een land dat een mooie toekomst in het vooruitzicht heeft.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Kaart van West-Afrika

Ghana in West-Afrika

Kaart van Ghana met Logba Tota (rode stip)

Logba Tota in Ghana

Logba Tota

Logba Tota is gelegen in het zuidoosten van Ghana en heeft samen met de omliggende dorpen een populatie van circa 5000 inwoners. Het dorp is gelegen boven op een berg waardoor de bereikbaarheid erg slecht is. De dorpelingen moeten 7 kilometer te voet afleggen alvorens de enige weg naar Hohoe te bereiken.

Klik op de foto om hem in het groot te zien.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Het dorp

Het dorp

Het dorp

Het dorp

De middelbare school

De middelbare school in het dorp

De school

De school in het dorp

Het belangrijkste deel van de populatie is boer waardoor men in hun eigen levensbehoefte kan voorzien. Het dorp wordt bestuurd door een raad van oudsten onder leiding van Chief Togbe Takyi VI. Om de basisvoorzieningen van het dorp te verbeteren is de afgelopen jaren een aantal initiatieven gestart. Zo is er sinds kort een drinkwaterpomp in het dorp aanwezig en zal er in de nabije toekomst ook elektriciteit beschikbaar zijn. Verder is er enkele jaren geleden een project gestart om een 'Health Clinic' op te zetten. Deze zal in de toekomst in de basisgezondheidsbehoeften moeten gaan voorzien. Tijdens een dorpsvergadering is besloten om iedere inwoner een kleine geldelijke donatie aan dit project te laten bijdragen. Van dit geld zijn de fundamenten gelegd voor de verdere bouw van de kliniek. De bouw stagneerde doordat de dorpelingen niet meer geld bij elkaar wisten te krijgen. Om de bouw te voltooien is er financiële steun van buiten nodig.

Klik op de foto voor een grotere versie.
De dorpsoudsten

De dorpsoudsten

Een groep mensen

Een groep mensen uit het dorp

Een groep mensen

Een groep mensen uit het dorp

Een groep mensen

Een groep mensen uit het dorp

Waarom nu juist hier een 'Health Clinic'?

 • De dichtstbijzijnde medische voorziening ligt 40 kilometer verwijderd van Logba Tota.
 • Transport naar het districtsziekenhuis in Hohoe is niet aanwezig.
 • Bij ernstige ziekte moet de patiënt van het dorp 7 km naar de weg gedragen worden om vervolgens hier op vervoer te wachten.
 • Patiënten uit omliggende dorpen worden eerst naar Logba Tota gedragen om vervolgens de weg verder af te leggen naar Hohoe.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Kinderen bij de waterpomp

Kinderen bij de waterpomp

De fundamenten

De fundamenten van de kliniek zijn al af

Een groep mensen

Een groep mensen uit het dorp

Een groep mensen

Een groep mensen uit het dorp

De 'Health Clinic'

De problemen op gezondheidsniveau in deze gemeenschap zijn divers. Acuut presenterende ziekten behoeven directe aanpak terwijl chronische ziekten een meer langdurige follow-up vragen. Hierbij komt dat er nog niet aan preventie van ziekten, zoals vaccinatieprogramma's, educatie of antenatale zorg, wordt gewerkt. Als gevolg van de grote afstand tot de dichtstbijzijnde gezondheidskliniek en de daaraan verbonden kosten wachten veel patiënten met het zoeken van hulp totdat hun ziekte in een vergevorderd stadium is, soms met een fatale afloop.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Oude man

Een van de oude mannen uit het dorp

Oude man

Een van de oude mannen uit het dorp

Oude man

Een van de oude mannen uit het dorp

Oude man

Een van de oude mannen uit het dorp

Specifieke problemen die zich voordoen per patiëntengroep.

Kinderen:
koortsstuipen, malaria, luchtweginfecties, diarrhee, parasitaire darminfecties, ongelukken.
Vrouwen:
zwangerschapsgerelateerde problemen zoals geobstrueerde bevallingen, anemie en overmatige bloedingen na de bevalling.
Volwassenen:
ongelukken, snijwonden, slangenbeten, fracturen, malaria, anemie, diarrhee, hernia, luchtweginfecties, oogproblemen. Chronische ziekten als diabetes, hypertensie, asthma en ouderdoms problematiek.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Oude vrouw

Een van de oude vrouwen uit het dorp

Oude vrouw

Een van de oude vrouwen uit het dorp

Oude vrouw

Een van de oude vrouwen uit het dorp

Oude vrouw

Een van de oude vrouwen uit het dorp

Oude vrouw

Een van de oude vrouwen uit het dorp

Deze Health Clinic zou in veel van deze gevallen een uitkomst kunnen bieden. Te denken valt aan vaccinatieprogramma's voor kinderen, antenatale zorg, kleine chirurgische ingrepen en verder noodzakelijke eerstelijnsgezondheidszorg met een apotheekfunctie.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Kreupele

Een gehandicapte man uit het dorp aan het werk

Oude vrouwen

Een groep oude vrouwen uit het dorp

Oude mensen

Een groep oude mensen uit het dorp

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Alvin en Joost zijn beide afgestudeerd en naar Ghana vertrokken om de lokale project organisatie te versterken.

De fonds werving loopt volgens planning.

REMEDI heeft NLG 7.500,= toegezegd, en zal moeite gaan doen dit geld bijelkaar te krijgen, voor het dak.

Klik op de foto voor een grotere versie.
Contouren van de kliniek

De contouren van de kliniek komen al naar boven tegen de achtergrond van de prachtige heuvels in Ghana.

Met zaag en schaaf

Met zaag en schaaf worden de kozijnen gemaakt.

Kozijnen en Deuren

Het maken van de kozijnen en de deuren gebeurt in het dorp geheel met de hand.

Begin van de bouw

Het begin van de bouw.

Mixen van mortel

Mixen van de mortel door de mannen van het dorp.

De dorpelingen bouwen

De dorpelingen bouwen.

Vrouwen en kinderen

Vrouwen en kinderen dargen en colonne het zand naar de bouwplaats. Daar worden ter plekke de stenen gebakken door de dorpelingen zelf.

De bouw van dichtbij.

21 april 2001

De Container is ingeklaard en onderweg naar Ghana.

October 2001

Klik op de foto voor een grotere versie.
Commision

Commission.

Again Commission

Again Commission

Health Center

Health Center

Again Health Center

Again Health Center
Dak gift S.O.S.

Logba Tota

Logba Tota

Joost en Alvin zijn weer terug in Nederland. De kliniek draait nu verder zonder onze hulp.

Het dak werd betaald door de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Sahellanden.

Ter afronding zal er nog een bijeenkomst worden georganiseerd door REMEDI.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Stichting Horizon Holland Zuid
Remedi

Stichting S.O.S.
postbus 170
3417 ZK Montfoort.

CONTACT PERSOON

Initiatiefnemers Lokaal:
Alvin Schadenberg
Joost Hopman

Wij zijn allebei ouderejaars studenten geneeskunde. Één van ons is in juli 1998 naar Ghana vertrokken om 2 maanden stage te lopen. Tijdens het verblijf in Logba Tota vertelden de oudsten van het dorp over het initiatief om een 'Health Clinic' te bouwen. Na terugkomst in Nederland hebben wij na overleg met verschillende organisaties, besloten te proberen dit project weer van de grond te krijgen. De ontwikkelingsorganisatie Horizon Holland Zuid heeft aangeboden ons hierin te steunen. Samen trachten wij de financiën rond te krijgen en de kliniek op te starten en draaiende te houden.

brieven kunt u sturen naar:
Stichting Logba Tota Health Project
Terschelling 136
3524 AZ Utrecht
030 288 74 90

Secretariaat
Stichting Logba Tota Health Project
Paramaribostraat 23
3531 KP, Utrecht
Tel: 030 2967702

Logba_tota@hotmail.com

 1. Aanvragende plaatselijke organisatie in Nederland
 2. Stichting Logba Tota Health Project (aangemeld bij de Kamer van Koophandel [no. 30158208] als rechtspersoon), zie Secretariaat Stichting Logba Tota Health Project, Paramaribostraat 23, 3531 KP Utrecht, telefoon: 030- 2967702

  Doelstelling: Toegankelijke basiszorg voor Logba Tota (Volta Region, Ghana) en omstreken. Dit moet bereikt worden door de voltooiing van de bouw van een kliniek, de inrichting van deze en het opzetten van een degelijk medisch programma. De stichting is officieel opgericht 03-aug-1999.

 3. Voorlichtingsactiviteiten en fondsenwerving in Nederland
 4. De voorlichtingsactiviteiten zijn tot nu toe met name gericht op de omgeving van de initiatiefnemers van de stichting. Wij zijn beide ouderejaars medisch studenten studerend in Utrecht. Door middel van uitleg over dit project in diverse bladen hopen we het onder de aandacht van diverse groepen mensen te krijgen. Binnenkort wordt er een artikel geschreven in de 'Lichtstraat', de nieuwsbrief van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zo krijgen alle medewerkers en studenten van het UMCU weet van de problemen in Logba Tota en de oplossing van deze middels dit project. Tevens zal er binnen korte tijd een stukje geschreven worden voor het studenten blaadje 'Arts&Fiets'. In maart wordt er een stuk gepubliceerd in het Universiteits-blad, welke door alle medewerkers en studenten van de universiteit Utrecht gelezen wordt. In de loop van het jaar zullen we de regionale media inlichten en nog later wellicht de landelijke.

  Daarnaast heeft de plaatselijke kerk te Renswoude kenbaar gemaakt zich te interesseren voor het project en is er voor de gemeente een presentatie gehouden met illustrerende beelden. De gemeente is nog bezig met het werven van gelden.

  We hebben verschillende ontwikkelingsorganisaties gesproken en ingelicht over onze plannen voor advies. Stichting Horizon Holland steunt het project. Er is een samenwerkingsverband met Stichting Horizon Holland Zuid, die fondsen werft specifiek voor de bouw. Eind januari is er via de jaarlijkse boekenbeurs te Den Bosch, georganiseerd door Vincentius, een bedrag van NLG 40.000,= beschikbaar gekomen voor ons project. Dit mede door bemiddeling van Horizon Holland Zuid. Daarnaast kunnen wij van deze verschillende organisaties hun expertise verwachten in het goed ten uitvoer brengen van een dergelijke onderneming.

  Voor het optimaal functioneren van de kliniek en de werkzaamheden over een groter gebied te verspreiden moet er een Landrover beschikbaar zijn. Om de financiering rond te krijgen willen we bedrijven benaderen om een deel hiervan op zich te nemen. Media moet er voor zorgen dat zakelijke instellingen hun naam willen verbinden aan het Logba Tota Health Project. Hun bedrijfsnaam kunnen zij op de wagen plakken. Door deze Landrover te gebruiken om kenbaarheid aan het project te geven kan het project als positieve reclame voor een bedrijf gezien worden

  Medio september 2000 moet de financiering van de bouw rond zijn. Dan gaan wij naar Ghana om betrokken te zijn bij de inkoop van materialen en de bouwwerkzaamheden. Daarnaast willen we een medisch wetenschappelijk onderzoek doen, begeleid vanuit het UMCU en in samenwerking met de District Medical Officer in Hohoe, om de latere medische zorg maximaal te laten functioneren.

  De kliniek zal in Logba Tota worden opgezet. Dit ligt in de Volta Region, Ghana, West-Afrika. Er is om de ontwikkeling van het dorp op velerlei gebieden te bevorderen een comite opgericht, de Logba Tota Development Association. P/a P.O.Box 105, Legon-Accra, Ghana De contact persoon is Winfred Howusu, secretaris van de association. Zij hebben de afgelopen jaren ervoor gezorgd , dat het mogelijk is om binnen afzienbare tijd een kliniek te realiseren. Aan veel randvoorwaarden die nodig zijn voor het goed functioneren is de afgelopen jaren voldaan. Vier jaar geleden is er een waterpomp gekomen in het dorp en afgelopen jaar is het dorp aan gesloten op het elektriciteitsnet.

  In de zomer van 1998 is één van ons in Ghana geweest voor een klinische stage in Kumasi Komfo Anokye Teaching Hospital. Na deze stage periode heb ik een rondreis gemaakt door Ghana. Onder andere kwam ik in het berg dorp Logba Tota terecht. Tijdens mijn verblijf daar vertelden de oudsten van het dorp over hun initiatief om een kliniek te bouwen. Ze hadden een gedeelte van de bouw weten te voltooien, namelijk de fundamenten en de eerste paar lagen stenen. De financiën voor deze eerste stap in de bouw hadden ze bij elkaar gekregen door ieder hoofd van de bevolking een bepaald bedrag te laten betalen. De bouw stagneerde doordat de dorpelingen niet meer geld bij elkaar wisten te krijgen. Na terugkomst in Nederland heb ik besloten om samen met een studiegenoot te proberen dit project weer van de grond te krijgen. Zomer 1999 is de Stichting Logba Tota Health Project opgericht om de verschillende projecten onder één noemer te brengen. Na overleg met verschillende organisaties hebben we het draagvlak van het initiŽle project, de financiën rond krijgen voor de bouw, verbreed. Wij willen in samenwerking met de District Medical Officer een degelijk medisch programma opzetten van toepassing op de basis gezondheidsbehoeften in dat gebied. Om het werk terrein te vergroten en de distributie van goederen naar de kliniek te verbeteren is er een Landrover nodig. Daarnaast zal deze de verwijsfunctie van de eerste lijnszorg optimaliseren door patiënten sneller en geriefelijker te kunnen vervoeren naar het districtsziekenhuis in Hohoe.

  Lange termijn doelstelling; optimale basiszorg voor Logba Tota en omstreken. Dit past binnen de medische struktuur die aanwezig is in het district.

  Korte termijn doelstelling; realisatie van de bouw en inrichting van een kliniek, opzetten van een medisch plan en het financieren van een Landrover.

  Één van de basis behoeften van ieder persoon is gezondheidszorg. Tot op heden is deze zorg zeer ontoegankelijk voor vele bewoners van de derde wereld. Door het opzetten van deze kliniek hopen wij, zij het op kleine schaal, bij te kunnen dragen aan de verbetering van deze situatie.

  In september willen wij naar Ghana gaan om de bouw te realiseren. We zullen er ongeveer zes maanden blijven. In deze tijd hopen we de bouw een goede start te geven, een groep verantwoordelijken aan te stellen om zich met de verdere uitwerking bezig te houden

  Projectactiviteiten: Bouw kliniek, pitlatrines en huisvesting voor personeel (zie bijlagen 1,2,3). Inrichting voor de kliniek (zie bijlage 4). Landrover (bijlage 5).

  Stichting Logba Tota Health Project zorgt voor het financiële aspect en de verder uitvoering en begeleiding van het opzetten van de kliniek (zie bijlage 6). De kliniek krijgt een bestuur die daarna de verantwoordelijkheid draagt. Deze zal onder andere bestaan uit: Dr. E.C. Djamson (oud ambassadeur van Ghana in Nederland), Togbe Tackyi VI (dorpshoofd van Logba Tota), District Medical Officer uit Hohoe, en de verantwoordelijke hoofdverpleegkundige (medical assistant).

  Door goedkeuring voor de bouw van deze kliniek van het ministerie van gezondheidszorg in Ghana krijgt de kliniek de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding medicatie te krijgen. Daarbij wordt er een hoofdverpleegkundige uitgezonden vanuit het districtsziekenhuis en zullen verpleegkundigen opgeleid worden uit de lokale bevolking. (bijlage 7)

BENODIGDE MATERIALEN

Complete inventaris PHC kliniek gevraagd.

 1. 3 stetoscopen
 2. 3 bloeddrukmeters
 3. 2 hechtsetjes, kleine chirurgie
 4. 1 otoscoop, 1 ophthalmoscoop
 5. 6 nierbekkens
 6. injectienaalden en spuiten
 7. 1 koelkast voor vaccins
 8. 4 setjes voor obstetrie doeleinde
 9. catgut (hechtmateriaal)
 10. 2 obstetrisch bed met beensteunen
 11. kleine autoclaaf
 12. diverse verbandmaterialen
 13. 4 trolley's voor medicijnen en kleine chirurgie
 14. 14 bedden en 6 kinderledikantjes
 15. 14 nachtkastjes
 16. 20 po's en ondersteken
 17. 8 thermometers
 18. lakens
 19. 30 matrassen
 20. 3 verrijdbare OK-lampen
 21. obstetrische vacuumpomp
 22. doptonen/obstetrische stethoscoop
 23. archiefkasten
 24. computer voor administratie en communicatie
 25. printer

J.Hopman
030-2967702

Waar noodzakelijk warme vochtvrije opslag voorjaar/zomer 2001 verscheping 6 weken voor voltooiing kliniek

De gehele inventaris is geleverd door MEDIC, IMRES en REMEDI.

Verscheping vond plaats in April 2001.

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Geen.

BENODIGDE FINANCIËN
 1. Begroting

 1. Bouw kliniek. (zie bijlage 8)
 2. Inrichting kliniek
  Bouw huisvesting personeel
  Landrover

  Object

  Kosten (NLG)

  Bouw kliniek
  Inrichting kliniek
  Bouw huisvesting personeel
  Pitlatrines
  Landrover
  Container transport
  Overige kosten van de stichting

  31.804,00
  15.000,00
  10.000,00
  3.000,00
  59.700,00
  9.000,00
  5.000,00

  Subtotaal

  133.504,00

  Onvoorziene kosten (10%)

  13.350,40

  Totaal

  146.854,40

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!