Liberia teller
Liberia, Ghana : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project 1994 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project 1998 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Vanuit Liberia zijn veel vluchtelingen in Ghana terecht gekomen in een vluchtelingenkamp van de UNHCR. Deze vluchtelingen hebben geen enkele bron van inkomsten en trachten door het lokaal maken van zeep het hoofd boven water te houden. De coordinatie van dit project staat onder grote druk. Remedi denkt dat het toch een succes kan worden als er in fasen de benodigde fondsen verstrekt worden. Er is reeds NLG 1.000,= ter beschikking gesteld waarmee gedeeltelijk een werkruimte is gebouwd. In het vervolg willen wij dat er uitsluitend werkmateriaal ter beschikking wordt aangekocht met ter beschikking gestelde gelden. Wij zoeken een vrijwilliger die dit project gedurende een aantal weken kan begeleiden. Daarnaast is er behoefte aan financiele injecties van NLG 1.000,= per keer tot een bedrag van NLG 9.000,= totaal. Hier moeten een 30-tal alleenstaande vrouwen een zelfstandig bestaan mee kunnen opbouwen. In maart volgt een inventarisatie van de huidige omstandigheden en zal in overleg met de counterpart een voortgangsstrategie worden bepaald.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Het UNHCR kamp is in zijn geheel opgeheven. Deels zijn de mensen teruggekeerd naar Liberia, deels zijn ze in de Ghanese samenleving opgenomen. Derhalve is het project gestaakt.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

UNHCR

CONTACT PERSOON
BENODIGDE MATERIALEN
BENODIGDE VRIJWILLIGERS

geen

BENODIGDE FINANCIËN
geen
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!