Back to the HOME page of REMEDI info@remedi.org Projekten Afgeronde Projekten Vraag en Aanbod Literaire actie en muzikaal festijn voor REMEDI. TSUNAMI and EARTHQUAKE -> MUST: prevent diarrhoea/dehydration: drink CLEAN fluid and be hygienic. REMEDI de Stichting REMEDI Het Dagelijks Bestuur De Project Coordinatoren De Vrijwilligers De Werkwijze Projectmatige aanpak Project overleg Een stukje geschiedenis Aanmelden Nieuwe projekten Handleiding Projectbegeleiding Materialen Vrijwilligers Donateurs en Giften Gastenboek
eXTReMe Tracker
Oude tracker