Een stukje geschiedenis teller
Een stukje geschiedenis

De Stichting REMEDI ondersteunde in de afgelopen tien jaar de bouw van ziekenhuizen en klinieken in Erithrea en Ghana, de opvang van burgerslachtoffers tijdens de Balkanoorlog, de behandeling van "vergeten" kankerpatiëntjes in het door oorlog verscheurde Kroatië, de opvang van vaak zwangere vrouwen in Servië. In 1993 en 1994 organiseerde en financierde de Stichting REMEDI de uitzending van het Mobiel Cataract Operatie Team, dat 200 oog-operaties verrichtte en scholing gaf aan Ghanese artsen en verpleegkundigen. Duizenden staarbrillen werden ter beschikking gesteld aan mensen die aan staar waren geholpen. Verder werden al dan niet in samenwerking met andere organisaties ongeveer 24 vrijwilligers uitgezonden voor periodes van enkele weken tot maximaal twee jaar.

de Stichting REMEDI heeft sinds de oprichting in 1986 samengewerkt met

Verder bestaat er sinds de oprichting een uitstekende werkrelatie met de Wereldwinkel Leiden. De gemeente Leiden heeft een project in Ghana, Wenchi ondersteund met de donatie van twee auto's die dienst doen voor de Primary Health Care (Eerstelijnszorg), en Leidse gemeentelijke scholen steunen sinds 5 jaar dit project met gerichte acties. De Stichting Kinderpostzegels ondersteunde in hetzelfde gebied in Ghana de bouw van een kliniek voor moeder en kindzorg en "Horizon Holland" zorgde voor geschoolde krachten die het project hebben opgebouwd en overgedragen aan lokaal personeel.

Remedi heeft een eigen Home-page op het net, met de bedoeling zo goedkoop en efficient mogelijk te bemiddelen tussen te ondersteunen projecten en mensen die op wat voor wijze dan ook iets willen bijdragen. Remedi maakt geen kosten voor personeel en kantoor, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers en coördineert vanachter het eigen buro.

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!