Financiering generator voor St Gabriël, kliniek in Kewapante teller
Financiering generator voor St Gabriël, kliniek in Kewapante, Flores, Indonesië : één van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project april 2002 Voortgang Financiële ondersteuning nodig voor de gererator.
Afronding Project 2002 Prognose EUR 15.000,= is toegezegd, NCDO-subsidie wordt aangevraagd indien nodig voor het resterende bedrag.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

St. Gabriëlkliniek

Algemeen

Zie ook het project Generator voor St Gabriël, Flores, Indonesië (Start = Oct 2000) - het project voor de behuizing van de generator.

Inleiding

In de zomer van 2000 is Elkana Waarsenburg, studente geneeskunde aan de Universiteit Leiden, voor studie doeleinden vertrokken naar de St. Gabriëlliniek in Kewapante gelegen op het eiland Flores in Indonesië. Zij ontdekte daar tijdens haar bezoek dat de kliniek een groot probleem heeft met de regelmatige toevoer van elektriciteit.

Door de belangstelling voor problemen in ontwikkelingslanden van Rien Cooijmans, eigenaar van een schilder- en klusbedrijf in Rosmalen, is hij in 2000 via de Stichting Remedi uit Leiden in contact gekomen met Elkana. In Feb. 2001 is Rien vertrokken naar Flores en heeft dit probleem nader onderzocht. De resultaten van hen beiden zijn vastgelegd in een verslag, "Energie, een kwestie van leven of dood".

St. Gabriëlkliniek De St.Gabriëlkliniek is gelegen in het Oosten van het eiland Flores en wordt gerund door zusters van de orde SSpS. Het bijzondere van de kliniek is dat er erg veel aandacht is voor traditionele geneeswijzen. De traditionele medicijnen worden ter plekke vervaardigd en ziekten zoals malaria, tbc en hepatitis a en b worden hiermee behandeld. Door het gebruik van deze goedkope traditionele medicijnen is de St. Gabriëlkliniek in de wijde omgeving ontzettend populair. De kliniek is daardoor uit haar voegen gegroeid en heeft inmiddels opname mogelijkheden voor dertig patiënten. Jaarlijks wordt de kliniek bezocht door ongeveer tienduizend patiënten. De kliniek is erkend door de gezondheidsautoriteiten, maar deze geeft alleen een vergoeding voor het vaccinatieprogramma. Door gebrek aan voldoende financiële middelen kan de kliniek slechts met de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water houden.

Klik op een foto om een grote versie in een apart venster te bekijken.

de kliniek

Voorkant van de kliniek St. Gabriël.

klaarmaken eten

Het avondeten voor personeel en patiënten.

slaapzaal personeel

Slaapplaats werkend personeel. Geen electriciteit. Enige eigendom is het bed!

de wasserette

De wasserette en de strijkplaats.

Energieproblemen

In het gebied rond Kewapante valt ongeveer vijf keer per dag de stroom uit, variërend van enkele seconden tot enkele uren per keer. Veel apparatuur werkt op elektriciteit, zoals een wasmachine, de waterpomp, koelkasten, een sterilisator, een diepvries, beademingsapparatuur.

Klik op een foto om een grote versie in een apart venster te bekijken.

kleding patienten

Persoonlijke kleding van patiënten die daar ter plekke gewassen zijn door henzelf of door familie, en nu te drogen hangt in de zon.

keuken

De Keuken van het ziekenhuis.

sterilisatiestoof

De sterilisatiestoof! Voor de verloskamer en andere poliklinische ingrepen.

Zonder stroom kan het ziekenhuis niet functioneren. Op een dag in februari 2001 viel de stroom uit op het moment, dat er een kind aan de beademing lag. Gelukkig is het goed afgelopen, maar het illustreert wel de noodzaak van regelmatige aanvoer van elektriciteit. Zonder elektriciteit kan er ook geen water worden opgepompt. Water is natuurlijk ook van levensbelang voor de bereiding van voedsel, de was en het schoonmaken van gebouw en inventaris. Om de onderbrekingen van het elektriciteitsnet op te vangen is er een generator aanwezig. Deze zou bij uitval van de elektriciteit met behulp van een dieselmotor de benodigde elektriciteit kunnen vervaardigen. De huidige generator is echter al drie jaar defect en is niet meer te repareren. Inmiddels is in september 2000 met een lening een nieuwe generator aangeschaft, maar deze is nog niet aangesloten, omdat er eerst een gebouwtje moet komen, waarin de generator kan worden geplaatst. Verder dient er een automaat te worden aangeschaft, zodat de generator automatisch inschakelt zodra het elektriciteitsnet uitvalt. De nieuwe generator heeft EUR 17.897,-- gekost. Het generatorhuisje en de automaat kosten samen EUR 22.350, --.

Financiële actie

In mei 2001 zijn Elkana en Rien begonnen met een financiële actie om dit geld bij elkaar te brengen. Zij hebben daartoe diverse instellingen benaderd. Van deze instellingen hebben de St.-Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch en de organisatie i.o. van Rembrandt Het Concert positief gereageerd. De Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch houdt jaarlijks een boekenbeurs. De opbrengst daarvan gaat naar projecten in ontwikkelingslanden. Rembrandt Het Concert is een benefietconcert, georganiseerd door de Stichting Recreatieve Evenementen Leiden.

In november 2001 heeft de St. Vincentiusvereniging een bedrag van toegezegd van ruim EUR 9.000, -- als bijdrage voor de bouw van het generatorhuisje en de aanschaf van de automaat. Tot grote vreugde van de initiatiefnemers heeft de St. Vincentiusvereniging veel meer geschonken dan het toegezegde bedrag, namelijk een bedrag van EUR 12.500, --. Bovendien is een aanvraag bij de NCDO ingewilligd voor een bedrag van EUR 8.550, --. Daarmee zijn bijna voldoende financiële middelen beschikbaar gekomen voor de bouw van het generatorhuisje de aanschaf van een automaat en de aansluiting van de generator en een automaat.

Benefietconcert voor generator

Voordat de definitieve opbrengst van de St. Vincentiusvereniging en de NCDO bekend was, hadden de plannen voor Rembrandt Het Concert al concretere vormen aangenomen en werd een mogelijke gift genoemd van EUR 15.000, --. Allereerst kan hiermee het tekort voor de bouw (geraamd op EUR 1.300, --) worden aangevuld. Verder zal dit bedrag gebruikt worden om de lening, die is aangegaan voor de generator voor een groot deel af te lossen.

In juni 2002 bezoekt Rien Cooijmans met zijn vrouw Marie-Louise Bonneke opnieuw de kliniek om de voortgang te bekijken van de bouw van het generatorhuisje en de plaatsing van de generator en de automaat. Hij is dan tevens in de gelegenheid om de relatie met de kliniek verder uit te bouwen.

Voor fragmenten van het concert en verdere informatie over het concert kunt u terecht om de site www.rembrandtvanleiden.com en de vvv (in Leiden aan de stationsweg 2d, 0900 - 2222333).

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

De projektcoördinatoren

De projektcoördinatoren van dit projekt zijn Elkana Waarsenburg (25) en Rien Cooijmans (51). Elkana studeert geneeskunde aan de universiteit van Leiden. Rien heeft na 31 jaar overheidsdienst in juli 2000 zijn baan als docent automatisering en sociale wetgeving bij de sociale dienst van de gemeente ´s-Hertogenbosch opgezegd met de bedoeling enige tijd ontwikkelingswerk te gaan verrichten. Beide hebben de kliniek op Flores bezocht.

Juli 2000

Elkana doet in juli 2000 in het kader van haar studie geneeskunde in de omgeving van de kliniek een onderzoek naar het gebruik van lokale therapiën voor bovenste luchtweginfecties. Tijdens haar verblijf ontdekt zij, dat de kliniek enorme problemen heeft met de regelmatige toevoer van electriciteit en besluit zij aktie te ondernemen om deze problemen op te lossen met hulp uit Nederland.

28 juli 2000

Er wordt ter plaatse een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de vertegenwoordigers van de kliniek en Elkana. In deze overeenkomst wordt geschetst, hoe het project het beste van de grond kon worden getild. In goed vertrouwen op de afloop van het project besluit de leiding va nde kliniek de genarator alvast aan te schaffen.

In het project Generator voor St Gabriël, Flores, Indonesië (Start = Oct 2000) kunt u lezen hoe het project voor de behuizing verloopt.

Februari 2001

In februari 2001 doet Rien nader onderzoek naar de electriciteitsproblemen van de St.Gabriëlkliniek en brengt deze in beeld. Elkana en Rien leggen hun bevindingen vast in een uitgebreid verslag. Op verzoek kan dit worden toegestuurd. Er is ook een uitgebreide foto-rapportage beschikbaar.

De kookplaats

De buiten-kookplaats.

De oude generator

De dieseltank 5000 liter.

Plek voor het nieuwe gebouw

De plek voor het nieuwe gebouw voor de nieuwe generator van dichtbij.

Het gebouwtje wwar de oude generator nu nog staat

Het gebouwtje wwar de oude generator nu nog staat.

Ingepakte nieuwe generator

De nog ingepakte nieuwe generator wacht op een gebouw.

Plek voor het nieuwe gebouw

De plek voor het nieuwe gebouw voor de nieuwe generator.

Water voorraad

De water voorraad.

Handmatige stroomschakelaar

De handmatige stroomschakelaar.

Patient afhankelijk van stroom

Energie, een kwestie van leven of dood

Koelcel van het ziekenhuis

De koelcel van het ziekenhuis.

juni 2002:

Jan Vayne en "Rembrandt - het Concert"

Juli - September 2002:

Rien Cooijmans heeft een bezoek gebracht aan de kliniek om de vorderingen van de bouw van het generatorhuis te bezichtegen en de plaatsing van de generator.
Alles was in volle gang en met behulp van de opbrengst van 'Rembrandt, het concert' kon de voltooing worden ingezet.

Fotos generator en behuizing

De nieuwe generator, met dank aan 'St. Vincentius vereniging' Den Bosch, en 'Rembrandt, het concert', Leiden.

Het nieuwe generator huis, met dank aan 'St. Vincentius vereniging' Den Bosch.

Mei 2003:

Met behulp van de financiële ondersteuning van het Rembrandt concert van EUR 6500,= is het project nagenoeg afgerond. Het wachten is nog op de resterende EUR 1400,=. De gemeente Leiden heeft dit bedrag reeds overgemaakt naar de stichting recreatieve evenementen. Deze stichting wacht nu op verantwoording alvorens dit geld zal worden overgemaakt.

Juli 2003:

Dankbrief van zuster Mathea en zuster Revocata:

Dankbrief van zuster Mathea en zuster Revocata

November 2003:

Dankbrief Elkana:

Dankbrief Elkana

Januari 2004:

Elkana is van plan een bezoek te brengen aan de kliniek in Flores, en verslag te doen van het definitieve resultaat.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Stichting Remedi, Leiden
Horizon Holland, Den Haag

het Rembrandtconcert

mei 2002:

De Blauwe Steen

CONTACT PERSOON

Project coördinatoren :
Elkana Waarsenburg
Rapenburg 120
2311 GB Leiden
The Netherlands
0031(0)715125619
0031(0)624121760
ecwaars@hotmail.com

en :

Rien Cooijmans
Herman Moerkerklaan 29
5246 GE Rosmalen
The Netherlands
0031(0)736121249
0031(0)612596889
boco@planet.nl

Lokale counterpart :
Sr.Eustochia SSpS.
BP/BKIA St. Gabriël kliniek
Kewapante-Maumere 86181
Telefoon : 0062(0)382 22056
Fax : 0062(0) 382 22054

Puslit Candraditya SVD (pastor in Maumere)
Telefoon : 62(0) 38222193
Fax : 62(0)38222194

BENODIGDE MATERIALEN Geen
BENODIGDE VRIJWILLIGERS Geen
BENODIGDE FINANCIËN

Begroting (er is een specificatie beschikbaar):

generator

 2 september 2000 : 
IRP 1000 = NLG 0,29721
betaling tranche 1    IRP 39.270,000,--  = NLG 11.672,--

20 september 2000 : 
IRP 1000 = NLG 0,30303
betaling tranche 2    IRP 91.630.000,--  = NLG 27.767,--

                        ---------------
totaal                     NLG 39.439,--
                 / 2,20371
                        EUR 17.897,--

Zie ook ons Projectverslag!

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!