Bouw generatorhuis en automatische schakelaar voor St Gabriël, kliniek in Kewapante teller
Bouw generatorhuis en automatische schakelaar voor St Gabriël, kliniek in Kewapante, Flores, Indonesië : één van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project sept 2000 Voortgang EUR 12.500 is ontvangen van St. Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch en EUR 8.550,-- is toegezegd door het NCDO.
Afronding Project 2002 Prognose Na aanvulling en ontvangstbevestiging kan het project worden afgesloten.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

St. Gabriëlkliniek

Algemeen

De St. Gabriëlkliniek is een kliniek in het Oosten van het eiland Flores, Indonesië en wordt gerund door zusters van de orde SSpS.
Het bijzondere van de kliniek is dat er erg veel aandacht is voor traditionele geneeswijzen. De traditionele medicijnen worden ter plekke vervaardigd. Ziekten zoals malaria, tbc en hepatitis a en b worden er succesvol mee behandeld. Door het gebruik van deze goedkope traditionele medicijnen is de St. Gabriëlkliniek in de wijde omgeving ontzettend populair. De kliniek is daardoor uit haar voegen gegroeid en heeft inmiddels opnamemogelijkheden voor dertig patiënten. Jaarlijks wordt de kliniek bezocht door ongeveer tien duizend patiënten. De kliniek is erkend door de gezondheidsautoriteiten, maar deze geeft alleen een vergoeding voor het vaccinatieprogramma. Door gebrek aan voldoende financiële middelen kan de kliniek slechts met de grootst mogelijke moeite het hoofd boven water houden.

Klik op een foto om een grote versie in een apart venster te bekijken.

de kliniek

Voorkant van de kliniek St. Gabriël.

klaarmaken eten

Het avondeten voor personeel en patiënten.

slaapzaal personeel

Slaapplaats werkend personeel. Geen electriciteit. Enige eigendom is het bed!

de wasserette

De wasserette en de strijkplaats.

Personeel

Zoals gezegd wordt de kliniek gerund door zusters van de orde SSpS (twaalf) met aan de leiding moeder overste, zuster Eustochia. Behalve de zusters zijn er nog ongeveer zeventig personeelsleden. Het ziekenhuis kent diverse afdelingen, waarvan de leiding in handen is van een of meer zusters SSpS. Deze afdelingen zijn:

Polikliniek, 
Ziekenhuis en kraamkliniek, 
Laboratorium 
Apotheek (chemisch), 
Apotheek (traditioneel), 
Wasserij - linnenkamer, schoonmaak, naaikamer
Keuken	
Kantoor
Onderhoudsdienst en ambulance
Klik op een foto om een grote versie in een apart venster te bekijken.

kleding patienten

Persoonlijke kleding van patiënten die daar ter plekke gewassen zijn door henzelf of door familie, en nu te drogen hangt in de zon.

keuken

De Keuken van het ziekenhuis.

sterilisatiestoof

De sterilisatiestoof! Voor de verloskamer en andere poliklinische ingrepen.

In het gebied rond Kewapante valt ongeveer vijf keer per dag de stroom uit, variërend van enkele seconden tot enkele uren per keer. Veel apparatuur werkt op electriciteit, zoals een wasmachine, de waterpomp, koelkasten, een sterilisator, een diepvries, beademingsapparatuur.

Zonder stroom kan het ziekenhuis niet funktioneren. Op een dag in februari 2000 viel de stroom uit op het moment, dat er een kind aan de beademingsapparatuur lag. Gelukkig is het goed afgelopen, maar het illustreert wel de noodzaak van regelmatige aanvoer van electriciteit. Zonder electriciteit kan er ook geen water worden opgepompt. Water is natuurlijk ook van levensbelang voor de bereiding van voedsel, de was en het schoonmaken van gebouw en inventaris. Om de onderbrekingen van het electriciteitsnet op te vangen is er een generator aanwezig. Deze zou bij uitval van de electriciteit met behulp van een dieselmotor de benodigde electriciteit kunnen vervaardigen. De huidige generator is echter al 2 jaar defect en is niet meer te repareren.

Inmiddels is er in september 2000 met een lening een nieuwe generator aangeschaft (Deze is nog niet afbetaald - Financiering generator voor St Gabriël, Flores, Indonesië), maar deze is nog niet aangesloten, omdat er eerst een gebouwtje moet komen, waarin de generator kan worden geplaatst. Verder dient er een automaat te worden aangeschaft, zodat de generator automatisch inschakelt zodra het electriciteitsnet uitschakelt. Hier was geen geld meer voor aanwezig.

Het generatorhuisje en de automaat kosten samen NLG 40.000,-.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

De projektcoördinatoren

De projektcoördinatoren van dit projekt zijn Elkana Waarsenburg (25) en Rien Cooijmans (51). Elkana studeert geneeskunde aan de universiteit van Leiden. Rien heeft na 31 jaar overheidsdienst in juli 2000 zijn baan als docent automatisering en sociale wetgeving bij de sociale dienst van de gemeente ´s-Hertogenbosch opgezegd met de bedoeling enige tijd ontwikkelingswerk te gaan verrichten. Beide hebben de kliniek op Flores bezocht.

Juli 2000

Elkana doet in juli 2000 in het kader van haar studie geneeskunde in de omgeving van de kliniek een onderzoek naar het gebruik van lokale therapiën voor bovenste luchtweginfecties. Tijdens haar verblijf ontdekt zij, dat de kliniek enorme problemen heeft met de regelmatige toevoer van electriciteit en besluit zij aktie te ondernemen om deze problemen op te lossen met hulp uit Nederland.

28 juli 2000

Er wordt ter plaatse een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen de vertegenwoordigers van de kliniek en Elkana. In deze overeenkomst wordt geschetst, hoe het project het beste van de grond kon worden getild.

Februari 2001

In februari 2001 doet Rien nader onderzoek naar de electriciteitsproblemen van de St.Gabriëlkliniek en brengt deze in beeld. Elkana en Rien leggen hun bevindingen vast in een uitgebreid verslag. Op verzoek kan dit worden toegestuurd. Er is ook een uitgebreide foto-rapportage beschikbaar.

Juni 2001

Elkana en Rien proberen, ondersteund door Remedi, sponsors te vinden om het bedrag van NLG 40.000,- bij elkaar te krijgen. Sponsor brieven worden verstuurd naar de volgende instellingen:

Congregatie Fraters Petrus Donders te Tilburg
Congregatie Fraters Petrus Donders te Tilburg

Boekenbeurs St. Vincentius te 's-Hertogenbosch
Boekenbeurs St. Vincentius te 's-Hertogenbosch

Zusters van Liefde te Schijndel
Zusters van Liefde te Schijndel

Oktober - November 2001

De boekenbeurs St. Vincentius is voornemens om het project te ondersteunen met een bedrag van NLG 20.000,= mogelijk te verdubbelen met NCDO-subsidie.

De Zusters van Liefde willigen het verzoek niet in, omdat het project niet binnen de doelstelling valt.

De afwijzingsbrief van de Zusters van Liefde te Schijndel
De afwijzingsbrief van de Zusters van Liefde te Schijndel

Klik op een foto om een grote versie in een apart venster te bekijken.

De kookplaats

De buiten-kookplaats.

De oude generator

De dieseltank 5000 liter.

Plek voor het nieuwe gebouw

De plek voor het nieuwe gebouw voor de nieuwe generator van dichtbij.

Het gebouwtje wwar de oude generator nu nog staat

Het gebouwtje wwar de oude generator nu nog staat.

Ingepakte nieuwe generator

De nog ingepakte nieuwe generator wacht op een gebouw.

Plek voor het nieuwe gebouw

De plek voor het nieuwe gebouw voor de nieuwe generator.

Water voorraad

De water voorraad.

Handmatige stroomschakelaar

De handmatige stroomschakelaar.

Patient afhankelijk van stroom

Energie, een kwestie van leven of dood

Koelcel van het ziekenhuis

De koelcel van het ziekenhuis.

januari 2002

Uit een actuele begroting blijkt dat de bouw van het generatorhuisje en de aansluiting van de generator en automaat EUR 22.350,--kosten

maart 2002

De St. Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch maakt een bedrag over van EUR 12.500,--.
De NCDO zegt een bedrag toe van EUR 8.550,--.
Voor het tekort (geraamd op EUR 1.300,--) wordt een sponsor gezocht.

Juli - September 2002:

Rien Cooijmans heeft een bezoek gebracht aan de kliniek om de vorderingen van de bouw van het generatorhuis te bezichtegen en de plaatsing van de generator.
Alles was in volle gang en met behulp van de opbrengst van 'Rembrandt, het concert' kon de voltooing worden ingezet.

Fotos generator en behuizing

De nieuwe generator, met dank aan 'St. Vincentius vereniging' Den Bosch, en 'Rembrandt, het concert', Leiden.

Het nieuwe generator huis, met dank aan 'St. Vincentius vereniging' Den Bosch.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Stichting Remedi, Leiden
Horizon Holland, Den Haag

CONTACT PERSOON

Project coördinatoren :
Elkana Waarsenburg
Rapenburg 120
2311 GB Leiden
The Netherlands
0031(0)715125619
0031(0)624121760
ecwaars@hotmail.com

en :

Rien Cooijmans
Herman Moerkerklaan 29
5246 GE Rosmalen
The Netherlands
0031(0)736121249
0031(0)612596889
boco@planet.nl

Lokale counterpart :
Sr.Eustochia SSpS.
BP/BKIA St. Gabriël kliniek
Kewapante-Maumere 86181
Telefoon : 0062(0)382 22056
Fax : 0062(0) 382 22054

Puslit Candraditya SVD (pastor in Maumere)
Telefoon : 62(0) 38222193
Fax : 62(0)38222194

BENODIGDE MATERIALEN Automaat voor automatisch aanslaan generator bij uitval net-stroom.
BENODIGDE VRIJWILLIGERS Geen
BENODIGDE FINANCIËN

Begroting (er is een specificatie beschikbaar):

generatorhuisje    NLG 23.500,-
automaat       NLG 16.500,-
           ---------------
totaal        NLG 40.000,-  (EUR 18.151,21)

Zie ook onze Projectverslag!

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!