Diabetes Project Sanyang teller
Diabetes Project Sanyang, Gambia : een van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project 2011 Voortgang Ondersteuning nodig
Afronding Project Eind 2013 Prognose kennis en vaardigheden over te brengen die betrekking hebben op diagnose en therapie van Diabetes Mellitus type2 en het implementeren van een werkzaam behandelingsprotocol in het Sanyang Hospital.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Samenvatting van het Project

Het doel is kennis en vaardigheden over te brengen die betrekking hebben op diagnose en therapie van Diabetes Mellitus type2 en het implementeren van een werkzaam behandelingsprotocol in het Sanyang Hospital. Hiertoe is een " Letter of Intent" opgesteld en ondertekend tussen Stichting Sanyang Hospital en de locale counterpart, de hoofdverpleegkundige. Ten behoeve van dit project is reeds een internet aansluiting gefinancierd zodat het contact tussen de ondersteunende professionals in Nederland en de locale Counterpart gemakkelijk tot stand kan komen. Het streven is binnen een jaar het protocol volledig in werking te stellen en de resultaten via het gratis ter beschikking gestelde patientenvolg systeem op kwaliteit te monitoren.

Looptijd van het project:

1 jaar (Start: 1 november 2011)

Letter of Intent

Letter of Content, part 1

Letter of Content, part 1.

Letter of Content, part 2

Letter of Content, part 2.

Locatie Project: The Gambia

The Gambia, oftewel de Republiek Gambia, is een land in West-Afrika.

Het ligt aan de Atlantische Oceaan en grenst aan Senegal De voertaal is Engels. Gambia bestaat uit een 40 kilometer brede en 250 kilometer lange strook land langs de Gambia rivier. Er wonen ongeveer 300.000 mensen.

De gezondheidszorg in Gambia staat niet op een hoog peil. Er is een chronisch gebrek aan geld, geschoold personeel, medicijnen, apparatuur en betrouwbare stroom- en drinkwatervoorziening.

Het land heeft 2 grote (C-nivo) Ziekenhuizen en op het platteland zijn in de wat grotere dorpen (B-nivo) Gezondheidsposten en (kraam) klinieken. Deze klinieken hebben een verzorgingsgebied van 25.000 mensen of meer. Ze werken in feite als kleine ziekenhuizen maar hebben in slechts enkele gevallen een arts. Meestal werken er wel verloskundigen en verpleegkundigen. De doelstelling van de stichting Sanyang Hospital is het bevorderen van de gezondheidszorg in Sanyang en omgeving en het verrichten van alle verdere handelingen, die daarmee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door onder meer het ondersteunen van genoemde Kliniek (Sanyang Hospital lees Health Center) om de nodige medische zorg te kunnen verlenen en in de toekomst te waarborgen. De stichting is opgericht in 2010 en heeft naast de bouw van een Ward voor 20 bedden inclusief de inventaris, grootschalige renovatie van de oude gebouwen gerealiseerd, personeel opgeleid, een laboratorium ingericht, de apotheek opnieuw ingericht en gereorganiseerd en financieel bijgedragen voor aanschaf medicijnen en betalen van een deel van het salaris van de headnurse.

Reeds werkend personeel

Medisch:

- 1 headnurse ( hier wordt een ander voor gezocht)
- 6 laag opgeleide verpleegsters
- 2 vrijwilligers verpleegkundigen die lokaal opgeleid zijn
- 2 laboranten( nog in opleiding)

Anders:

- 1 chauffeur ambulance
- 1 chauffeur motor voor huisbezoek
- 1 onderhoudsman
- 2 schoonmaaksters

Letter of Content, part 1

Controle en behandeling voeten.

de vrouw heeft een gat in haar voet wat behandeld wordt met honing

Letter of Content, part 2

De medische staf

Letter of Content, part 1

Het Skills centrum.

Letter of Content, part 2

Meter bloedsuiker.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

Update Februari 2013 :

Geacht bestuur van Remedi, beste leden van het Cello-team.

Er is veel gebeurd sinds wij de training op de Doezastraat hebben gekregen. De noodzaak voor training van personeel is door Remedi onderkend en ondersteund met een donatie. Het geld is na een omweg inmiddels op de plaats van bestemming en we gaan nu afspreken met de Pakala clinic dat de diabetes cursus zal plaatsvinden tijdens onze aanwezigheid aldaar in februari en maart 2013. Door onze aanwezigheid is er wat meer controle en kunnen we ondersteunen bij het gebruik van de registratie in de software die ons ter beschikking staat. Helaas is er weinig terecht gekomen van registratie van diabetespatienten na ons vertrek aldaar. Iedereen was in afwachting van de cursus die niet doorging omdat het geld tijdelijk zoek was.

We hebben nu voor ruim 1500 euro medicijnen besteld bij de IDA en die zullen ook aankomen in Gambia als we daar zijn. Dit zal afgezien van de malariamedicijnen die ze nu via de Gambiaanse overheid krijgen voor een groot deel kunnen voorzien in hun jaarlijkse behoefte. De medicijnen worden opgeslagen bij een naburige Belgische NGO en ze kunnen hierover op afroep gedoceerd beschikken. Het geld wat ze nu besparen op medicijnen zal worden gebruikt om het personeel een beter salaris te kunnen betalen.

We hebben er weer zin in en zullen nu proberen huiswaarts te keren met een goed opgeleid en diabetesgecertificeerd team verpleegsters en verplegers. Voor nu wensen we jullie en het cello team een vrolijk kerstfeest en een in alle opzichten goed 2013.

Met vriendelijke groet,

Hans en Aly

Nieuwsbrief April 2012 :

Klik om de volledige versie te zien.
Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief April 2012 (pag 1 van 4).

Verslag van projectcoordinator ter plaatse (Hans van Geenen) :

"We zijn inmiddels weer een paar weken terug uit Gambia en zijn druk bezig met de nieuwsbrief en het stroomlijnen van alle informatie. Zoals je wel uit mijn mail hebt begrepen ging het daar allemaal niet zo soepel. Dat gaat het daar nooit maar vergeet je wel eens. De internetaansluiting nam veel meer tijd dan verwacht en werd pas een dag voor ons vertrek operationeel. Voor de webcam werd geen software gevonden zodat de Vidyo verbinding niet kon worden getest. Wel is de letter of intent door mij aangepast en ondertekend door beide partijen waarvan akte in de bijlage. Ik heb het protocol vertaald in het engels en met de headnurse en de laborant uitvoerig besproken. De laborant kan de HbA1c in eigen laboratorium testen. Andere laboratoriumtesten zijn hier niet mogelijk. We waren van plan nog een aantal testen te doen met de bloedglucosemeters en de in voorraad zijnde strips. Echter de bloedglucosemeters weigerden hun medewerking en gaven steeds error aan terwijl de instellingen en ijkingen juist waren.

Alhoewel er volgens zeggen nog niet veel diabetes type 2 voorkomt hebben we toch wel een paar zwarte tenen ontdekt. Obesitas neemt echter wel toe en de hoeveelheid suiker die in de thee gegooid wordt is enorm. Dus ze zagen het nut er wel degelijk van in en gaan er in ieder geval mee aan de slag. In het verleden werd wel samengewerkt met de diabetesafdeling van het Royal Victoria Hospital in Banjul."

Ontwikkelingen hospitaal in 2010

Alhoewel ons via de kwartaalrapportages uit Sanyang ook wat alarmerende berichten hadden bereikt, zoals stormschade aan ťťn van de gebouwen, ontslagaanvraag head-nurse, etc, viel het ons bij aankomst allemaal mee en waren we positief verrast. Zo was het aantal patiŽnten dat het ziekenhuisje heeft bezocht, toegenomen van 7500 in 2009 tot 9200 patiŽnten in 2010. Verder waren we zeer verheugd met het opnieuw in gebruik nemen van het laboratorium door een bevoegd laborant .

Daar wij vorig jaar een grootscheepse renovatie van alle gebouwen hebben gerealiseerd konden de uitgaven voor onderhoud dit jaar beperkt blijven.

Hier zouden in de toekomst ook eventuele stagiaires kunnen worden ondergebracht. Wel konden we dit jaar o.a. het volgende bijdragen aan de ontwikkeling van het hospitaaltje:

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

De Cooperatie Cello en de Stichting Remedi wil ondersteunen bij het doel nl. het bevorderen van de gezondheid van de lokale bevolking, voornamelijk door kennis en vaardigheden over te brengen. In overleg is besloten om te starten met een deelproject, te weten het implementeren van het Diabetes Mellitus type2 protocol in ons hospitaaltje.

CONTACT PERSOON

BENODIGDE MATERIALEN

Naast het project voor de Diabetes Zorg bestaat er nog een lijst aan benodigde materialen:

1) Verdere inrichting laboratorium
2) Divers tandartsmaterieel
3) Verpleegkundig: linnengoed, dekens, kussens, bedschermen, gordijnen, nachtkastjes
4) service auto
5) computers( automatiseren)
6)Twee zuurstofflessen

Projectbenodigdheden/kosten Diabetes

- Glucose meters
- Uristicks
- Metformine
- SoftwarepatiŽnten volgsysteem

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Huisarts of POH-er/Diabetesverpleegkundige

BENODIGDE FINANCIËN

Donaties

"You make things happen in Sanyang" Met deze woorden namen management en personeel dit jaar afscheid van ons. Zelf hebben ze inderdaad niet de middelen om wezenlijk dingen te veranderen. Maar wat belangrijker is dat wat wij in gang zetten ze ook daadwerkelijk in de praktijk brengen.

Onze hulp en uw steun blijven dus dringend nodig voor een betere gezondheidszorg in Sanyang.

Wilt u meer weten, kijk dan op onze website voor een uitgebreider verslag en meer foto’s: www.hospitalsanyang.nl

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!