Bamboi teller
Bamboi, Ghana : een van de afgeronde projecten van REMEDI
Aanvang Project 1993 Voortgang Genoeg hulp ontvangen
Afronding Project 1998 Prognose

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Bamboi, gelegen in de Northern region in Ghana (West-africa)

is een van de armste gedeelten van Ghana, juist ten Noorden van de Zwarte Volta. Bamboi is een laatste stop langs de weg naar die dwars door de Savannen naar Burkina Faso voert.
In Bamboi is er nog geen electriciteit en geen veilig drinkwater. De overheidsactiviteiten zijn miniem mede doordat Bamboi op de grens ligt van twee districten en ver verwijdert is van de centra voor de Local Government. Rivierblindheid is een veelvoorkomende en gevreesde ziekte, maar ook makkelijkte voorkomen darminfecties vragen er vele slachtoffers met name onder de kwetsbare jonge kinderen.
Er is daarom grote behoefte aan de uitbreiding van de Bamboi Health Post, een kleine plattelandskliniek, die een bereik heeft van ongeveer 10,000 mensen, verspreid over een groot gebied van 40 bij 40 kilometer. Er is in deze kliniek een vrijwel constant tekort aan bijna alles zoals, medicijnen verbandmiddelen, een betrouwbaar transportmiddel en goed opgeleid personeel.
Het gebied kent een extreem grote bevolkingsgroei van vier procent. Dit betekend een mogelijke verdubbeling in 17 jaar. Deze groei wordt mede veroorzaakt door armoede en een hoge werkloosheid. Kinderen zijn een soort verzekering voor de oude dag. Maar weinig vrouwen hebben een betaalde baan. Vrouwen gaan door omstandigheden gedwongen en soms onder letterlijke dwang naar het buurland Ivoorkust, om veelal in de prostitutie terecht te komen. Veel van hen komen terug met AIDS of een andere sexueel overdraagbare ziekte.

Vrouwen hebben een ondergewaardeerde status. Verkrachting en polygamie komt veel voor, het aantal ongewenste zwangerschappen is hoog. Door de ondeskundig uitgevoerde illegale abortussen lopen vrouwen de kans op allerlei complicaties zoals verbloeding, inwendige beschadigingen, infecties, sepsis, vergroeingen en incontinentie. Een onbekend maar waarschijnlijk hoog percentage vrouwen sterft als gevolg van een verkeerd uitgevoerde abortus.
Het project heeft als doelstelling een vermindering van het aantal (illegale) abortussen. Dit zal ten eerste moeten gebeuren door het geven van anticonceptie voorlichting. Daarnaast moet de opvang van vrouwen verbeteren door de bouw van een speciale kliniek voor verloskunde en vrouwenziekten (Maternity Ward). Ten derde worden via een aantal inkomensgenererende projecten ook speciaal voor vrouwen reguliere banen gecreeerd, o.a in natuur- en apenbescherming.

Tenslotte richt het project zich via een inkomensgenererend project op de school-drop-outs van Bamboi. Vooral de deze jonge vrouwen maken kans terecht te komen in een neerwaardse spiraal van armoede, betaalde sex, ongewenste zwangerschap en tenslotte Aids of een fatale abortus. Als resultaat van dit project kan op de langere termijn in dit doelgebied zowel de explosieve bevolkingsgroei worden geremd als het als het aantal abortussen dalen. Maar eerst moet de kliniek gebouwd worden.

Voor het project is in Nederland reeds een overeenkomst gesloten met de Stichting Pro Primates en de Stichting AAP voor het maken en afnemen van de zogenaamde Afrikaanse "Horen-Zien-Zwijgen"-Aapjes: aangevuld met een vierde aapje dat de handen voor de geslachtsdelen houdt.

LAATSTE ONTWIKKELINGEN
ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Het project wordt ondersteund door de North Mo Traditional Council (het bestuur van het gebied), de Bamboi Health Post (Ministry of Health) en Pro Primates Ghana. Pro Primates levert een bijdraqe aan de ontwikkeling van het gebied door inkomensgenererende projecten, voorlichting en de ontwikkeling van eco-toerisme met apen. Een Zeep- en Citronellaproject voor gehandicapten, gesponsord door Remedi, de Stichting Help Ghana en ProPrimates is in vol bedrijf. Er is ook een cassave project voor vrouwen opgestart, dat in november 1997 geopend is door de vrouw van President Rawlings.

CONTACT PERSOON

Pro Primates
Centre for Sustainable Development
P.O. Box 16 (Bamboi)
New Longoro, - Via Wenchi B/A
GHANA

U kunt ook contact opnemen met het hoofdkantoor van Pro Primates in Leiden. Telefoon 071-5149894 of e-mail primates@stad.dsl.nl of aanmeldingen doen middels de Home-page formulieren van Remedi.

BENODIGDE MATERIALEN

geen

BENODIGDE VRIJWILLIGERS

geen

BENODIGDE FINANCIËN
Operationele kosten zullen worden gedragen door de Ghanese
overheid en de Bamboi Health Post.
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!