De afgewezen projecten teller
Dit is de index van de afgewezen projecten.
Projecten van voordat we het internet op gingen (Januari 1997) zult U hier niet vinden. Zodra projecten de op en na Januari 1997 worden afgewezen, belanden ze in deze index.
De projecten waar U het 'new' plaatje ziet, zijn de afgelopen maand gemaakt.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

Project Reden van afwijzen
Stichting Heart for Romania
Oudeweg 69
6067 BX Linne

Ziekenhuis te Sibiu en verpleeghuis te Saliste
Apparatuur voor ziekenhuis en verpleegmiddelen voor verpleeghuis
De organisatie is in contact is gebracht met een andere ondersteunende organisatie, namelijk Medic, voor de lijst met benodigdheden. In eigen kring wordt verder gezocht naar een Echo en röntgenapparaat. De organisatie heeft een uitstekende Home page www.romsite.nl
Stichting Polen-Oekraïne Holland
Bleker 67
2152 AS Nieuw-Vennep

Ukraine/Sokal'/Lviv region
Ziekenhuis
Opknappen en vernieuwen van streekziekenhuis (Central Hospital)
Aanvraag niet duidelijk genoeg geformuleerd. Aanvullende informatie is aangevraagd. In afwachting daarvan is het project tijdelijk op stop gezet.
Zutphenselaan 5
7411 AA Deventer

Plantas medicinales para la salud
(Medicinale planten voor de gezondheid)
Ten behoeve van de Maya-bevolking in Guatemala
Ontbreken van locale counter-part.
Ontbreken van beschrijving van locale behoefte.
Onvoldoende omschrijvingvan wens.
Ontbreken van een tijdpad.
Er is geen sprake van de mogelijkheid om medische apparatuur ter beschikking te stellen.
Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!