Aanmelding teller
AANMELDEN BIJ REMEDI

Wilt u zich aanmelden als projectaanbieder, vrijwilliger, donateur, of heeft u een materiaal aanbod ? Vul dan een of meerdere van de desbetreffende formulieren in. De medewerkers van Remedi zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Nieuwe Projecten

Nieuwe projectvoorstellen kunnen bij de Stichting REMEDI worden ingediend. Raadpleeg het projectformulier. Na toetsing en goedkeuring zetten wij het project op het net, en bemiddelen ook op andere manieren.

Materialen

Ook het aanbieden en aanvragen van materiaal geschiedt middels het materiaalformulier.

Vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen zich zowel via de postbus als via Internet aanmelden via het aanmeldingsformulier vrijwilligers. Remedi voorziet in principe niet in een salaris, eventueel wel in een onkostenvergoeding.

Donateurs en Giften

Donaties aan Remedi zijn liefst geoormerkt voor een specifiek project. Maak een keuze uit de te ondersteunen Projecten.

Giften gaan naar

Giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
T.n.v. de Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD Leiden

onder vermelding van het project. Totaaloverzicht van inkomsten en besteding wordt gepresenteerd in het Financieel overzicht.

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!