Health Center in Kamalapuram, India teller
Health Center in Kamalapuram, India : één van de te ondersteunen projecten van REMEDI
Aanvang Project Nov 2002 Voortgang Het project wordt op poten gezet.
Afronding Project verwacht medio 2005 Prognose Afsluiting van Fase 1, door middel van de aanschaf van benodigde goederen in India, wordt verwacht medio 2004. Project is afgerond. Eindverantwoording volgt.

Alle op dit moment hulpbehoevende projecten waarbij REMEDI intermedieert!
Lees hier over de projecten van REMEDI die nu zonder hulp verder lopen!

PROJECT OMSCHRIJVING

Sint Joseph’s Hospital, een plattelandskliniek basiszorg op het Indiase platteland

Kamalapuram in Andhra Pradesh, India

Andhra Pradesh is een deelstaat aan de zuidoostkust van India, die weinig door toeristen wordt bezocht. Het is een stoffig, arm land met weinig culturele hoogtepunten en een gebrekkige infrastructuur.

India
Waar Kamalapuram in India ligt.
Klik om een grote versie te zien.
Andhra

Waar Andhra in India ligt.
Klik om een grote versie te zien.
Andhra

De staat Andhra.
India
Kamalapuram in de provincie.

St. Joseph’s Hospital ligt in Kamalapuram, een klein ruraal stadje in het Cuddapah district in het zuiden Andhra Pradesh. Cuddapah is de dichtstbijzijnde grotere stad, op 30 kilometer afstand. St. Joseph’s Hospital is een kliniek* die ligt op een ommuurd terrein waarop ook een kostschool voor meisjes is gesitueerd. Het schoolgebouw is gebouwd door de Nederlandse stichting Thomas Bouwprojecten. Zowel de school als de kliniek worden gerund door zusters van de congregatie Franciscaanse zusters van St. Joseph, met hun hoofdkwartier in Chennai, Tamil Nadu. Dat is de deelstaat ten zuiden van Andhra Pradesh. St. Joseph’s Hospital biedt basis-gezondheidszorg aan tien dorpen in de omgeving, waar in totaal ongeveer 6000 mensen wonen.

* = In het vervolg van dit projectrapport wordt met 'kliniek' gerefereerd aan het St. Joseph's Hospital. Ook deze laatste benaming wordt geregeld gebruikt, maar die moet worden gezien als een eigennaam. Alle medische posten van de Franciscanessen worden aangeduid met de term 'hospital', of ze nu de grootte en reikwijdte van een ziekenhuis hebben of die van een plattelandskliniek (zoals in Kamalapuram het geval is).

In Kamalapuram en de omliggende dorpen werken de meeste inwoners als boer, vaak in dienst van grote landeigenaren. Daarnaast zijn er enkele steengroeves en een cementfabriek die voor werkgelegenheid zorgen.

St. Joseph’s Hospital

St. Joseph’s Hospital is niet de enige medische voorziening in Kamalapuram en de omgeving. In het stadje zelf ligt een regeringsziekenhuis en in een van de dorpen is er een medische post. Toch voorziet St. Joseph’s Hospital in een grote behoefte. Het is de enige instelling die consequent de dorpen intrekt en ter plekke basisgezondheidszorg en gezondheidsonderwijs geeft (grassroots work). Ook is de kliniek altijd open, in tegenstelling tot het regeringsziekenhuis waar na vijf uur ‘s middags niemand meer terecht kan. Officieel hoeven patiënten niets te betalen voor de medische zorgen van het regeringsziekenhuis, maar in de praktijk worden ze vaak niet geholpen zonder de dokter te betalen. In dat geval komen ze meestal terecht bij St. Joseph’s Hospital waar ze wel worden geholpen. Ze betalen - als ze dat kunnen - alleen een symbolisch bedrag voor de medicijnen die ze toegediend krijgen. Tot slot houdt St. Joseph’s Hospital zich niet alleen met medische zorg bezig, maar stimuleert het ook sociaal-economische projecten. Een voorbeeld daarvan is een fonds dat vrouwen helpt een eigen bedrijfje op te zetten door middel van renteloze leningen.

Klik om een grote versie te zien.
Hospital

Het gebouw van het St. Joseph’s Hospital.
Klik om een grote versie te zien.
Zuster Nirmala

De non en verpleegkundige sister Nirmala is de drijvende kracht achter St. Joseph’s Hospital.
Klik om een grote versie te zien.
vroedvrouw

Bij ontstentenis van een arts treedt sr. Nirmala ook op als vroedvrouw.

In de kliniek werken twee nonnen met een verpleegkundige opleiding. Daarnaast werken er ook twee zusters in de meisjeskostschool op hetzelfde terrein. Het meeste medische werk wordt verricht door de staff nurse en vroedvrouw sister Nirmala. Zij heeft een staatsdiploma als staff nurse (sinds 1980) en ontvangt regelmatig bijscholing in St. Thomas Hospital in Madras, waaraan ook een verpleegkundige opleiding is verbonden. Daarnaast heeft zij een opleiding als midwife (vroedvrouw), counsellor (maatschappelijk werker), in pranic healing (alternatieve geneeswijze) en in siddha medicines (kruidengeneeswijze). Bij ontstentenis van een arts verricht zij behalve strikt verpleegkundig werk ook medische ingrepen die in Nederland voorbehouden zouden zijn aan een arts. Zij stuurt patiënten die hulp van een dokter nodig hebben echter in principe door naar een groter ziekenhuis. Alleen in noodgevallen worden dit soort patiënten door sr. Nirmala behandeld. Een voorbeeld: een zwangere vrouw die geweigerd werd door het regeringsziekenhuis van Kamalapuram, bracht haar kind ter wereld in St. Joseph’s Hospital waarbij sr. Nirmala optrad als vroedvrouw.

De nadruk in het werk van sr. Nirmala ligt op het bieden van basisgezondheidszorg. De tien dorpen in haar verzorgingsgebied krijgen minimaal één keer per maand bezoek van Nirmala voor medische check ups. Dagelijks komen dorpelingen zelf naar St. Joseph’s Hospital om medische zorg te ontvangen. Nirmala vraagt een symbolisch bedrag van 5 rupees (12,5 eurocent) per behandeling als ze op bezoek is in de dorpen en 10 rupees (25 eurocent) als ze patiënten behandelt in St. Joseph’s Hospital. Per maand worden er ongeveer 600 patiënten behandeld in de kliniek en ongeveer 1000 tijdens dorpsbezoeken. Naar schatting leveren al deze behandelingen samen de kliniek jaarlijks 100.000 rupees op, dat is 2.496 euro. Sr. Nirmala treedt op als vroedvrouw.

Werkrelaties/plaats in medische structuur

St. Joseph’s Hospital is als kliniek verantwoording schuldig aan de District Medical Officer in het district Cuddapah. Deze functionaris komt echter in de praktijk alleen in actie als er medische klachten over de kliniek zijn. Vanuit de regering van Andra Pradesh, het ministerie van gezondheidszorg (department of Health), wordt de zorg gecontroleerd door inspecteurs die onaangekondigd bezoeken aan allerlei klinieken en ziekenhuizen brengen. Met het regeringsziekenhuis in Kamalapuram onderhoudt St. Joseph’s Hospital een beperkte werkrelatie: soms verzorgen ze samen ‘gezondheidskampen’ en gezondheidsvoorlichting in de dorpen. Ook stuurt ze patiënten die een dokter/specialist nodig hebben door naar het ziekenhuis. Ook met het regeringsziekenhuis in Cuddapah onderhoudt St. Joseph’s Hospital een beperkte werkrelatie. Sr. Nirmala verwijst wel eens patiënten door naar dit ziekenhuis waarbij ze hen zelf per jeep ernaartoe vervoert. Werkrelatie met de District Governor (collector) in Cuddapah: Sr. Nirmala kent deze functionaris niet persoonlijk maar als ze een verzoek aan hem heeft is hij gemakkelijk benaderbaar. Als ze spullen uit het buitenland wil ontvangen, heeft ze zijn toestemming nodig.

Klik om een grote versie te zien.
ambulance

Bezoek van sr. Nirmala aan een van de 10 dorpen in haar verzorgingsgebied. De vrouw naast haar is actief als animator (gezondheidswerker).
Klik om een grote versie te zien.
vrijwilliger

Een van de vrijwilligers die sr. Nirmala heeft geworven in de dorpen.

St. Joseph’s Hospital rapporteert en is verantwoording schuldig aan de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph in Chennai. Die congregatie is verantwoordelijk voor de bemensing van hospitaal en kostschool. Als grootste ziekenhuis van de congregatie in Zuid-India is St. Thomas Hospital in Chennai een belangrijk steun- en referentiepunt voor St. Joseph’s Hospital. Sr. Nirmala reist hier regelmatig naartoe voor overleg met dr. sr. Rexline, de arts die aan het hoofd van St. Thomas Hospital staat. Ook ontvangt ze tijdens die bezoeken vaak medicijnen en verbandmateriaal.

Een zeer directe werkrelatie onderhoudt sr. Nirmala met de parochiepriester van Kamalapuram die woont en een kostschool voor jongens runt tegenover St. Joseph’s Hospital. Hij adviseert haar met name bij de uitvoering van niet-medische projecten.

Daarnaast werkte St. Joseph’s Hospital samen met Catholic Relief Services (CRS) Dat is een Amerikaanse organisatie die voedsel uitdeelt aan zwangere vrouwen en vrouwen met baby’s en die de taken van het Nederlandse consultatiebureau op zich neemt. Deze hulp werd gegeven via de Cudappah Multipurpose Social Society (CMSS). CMSS geeft deze hulp samen met sr. Nirmala aan vijf dorpen in de buurt van St. Joseph’s Hospital. Aantal hulpontvangers: minimaal 300 vrouwen en 200 kinderen. Per 100 deelnemers aan dit programma was er 1 animator aangesteld met een check up boek. De controle van het project werd gedaan zonder waarschuwing vooraf door mensen van CRS die uit de grotere steden in Andhra Pradesh komen. Helaas is het CRS-programma per 1 januari 2003 in Cuddapah District gestopt. Het wordt voortgezet in een ander district in Andhra Pradesh. Sr. Nirmala wil de animators van CRS in de vijf dorpen handhaven en gebruiken als health worker. In de overige vijf dorpen waar St. Joseph's Hospital medische zorg verleent, recruteert sr. Nirmala ook gezondheidswerkers.

St. Joseph’s Hospital concentreert zich op de basiszorg in 10 dorpen rond Kamalapuram. Het gaat om de volgende dorpen (met hun afstanden tot Kamalapuram; de dorpen waar nu al animators werkzaam zijn zijn voorzien van een (*): Kondayapalli (3km), Devarajupalli (3km), Pullareddypet (5km), Peddalabaku (5 km), Chinnachappalli, (7 km), Vallur* (7 km), Gotur* (8 km), Yarragudipadu* (10 km), Pandillapalli* (11 km), Venkateshapuram* (12 km). Het programma voor de gezondheidswerkers kost 60.000 rps op jaarbasis (1500 euro). Stichting Amaidhi wil deze kosten dragen in 2003. Eén van de 10 dorpen die basiszorg krijgen...

Klik om een grote versie te zien.
Aan het werk
Klik om een grote versie te zien.
Aan het werk
Klik om een grote versie te zien.
Aan het werk
Klik om een grote versie te zien.
Aan het werk
Klik om een grote versie te zien.
Aan het werk
De nonnen trekken de dorpen in voor gezondheidsvoorlichting, maar ook voor praktische medische handelingen zoals wondverzorging

Het andere ziekenhuis binnen dit verzorgingsgebied is het regeringsziekenhuis van Kamalapuram. Vanuit dit ziekenhuis wordt er slechts zelden ‘veldwerk’ verricht in de dorpen. Patiënten uit het stadje Kamalapuram, en in mindere mate uit het omringende platteland, met aandoeningen die een ziekenhuisopname vereisen, komen naar dit ziekenhuis toe of worden ernaartoe verwezen door St. Joseph’s Hospital.

Schematisch:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hiërarchische structuur
Congregatie Franciscanen
in Chennai
State government A.P.
department of Health
District Governor
Cuddapah (goederen)
^^^
|||
|||
|District Medical Officer
Cuddapah District
|
|||
|||
--------------------------------------------------------------------
^
|
S t. J o s e p h ’ s H o s p i t a l
^
|
Hoofdverpleegkundige sr. Nirmala
^
|
Verpleegkundige + chauffeur jeep
^
|
10 Gezondheidswerkers in dorpen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondersteunende structuur / verwijsmogelijkheden


St. Thomas Hospital, Chennai + Parochiepriester Kamalapuram,
^           ^
|           |
S t. J o s e p h ’ s H o s p i t a l
^
|
Tien gezondheidswerkers in de dorpen (concentreren zich met name op gobi)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenwerking/werkverdeling met andere gezondheidsinstellingen
(positie van het project binnen de circuits van formele Gezondheidszorg)


van Cuddapah: doorverwijzing voor grote operaties
(niveau C, Districts Ziekenhuis)
^
|
Ziekenhuis van Kamalapuram: doorverwijzing voor kleinere operaties
(niveau B/C: Clinic/Districts Ziekenhuis)
^
|
St. Joseph’s Hospital: basisgezondheidszorg in dorpen/werk op grass roots level
(niveau A/B: Health Workers op Grassroots Level/Medical Assistants in Clinic) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sterke punten

Sterke punten van sr. Nirmala en St. Joseph’s Hospital zijn:

 • Persoonlijk contact met de dorpelingen aan wie ze zorg verleent. Sr. Nirmala kent hun leefomstandigheden en hun familieproblemen. Soms geeft ze gratis medische zorg omdat ze weet dat die mensen geen geld hebben om haar te betalen.
 • Een bewuste focus op werk op grassroots-niveau.
 • Behandeling voor een symbolisch bedrag van minderbedeelden zodat ook de armsten medische zorg ontvangen.
 • De mensen weten dat St. Joseph’s Hospital er niet is om geld te verdienen maar om dienstbaar te zijn en ze waarderen dat. Er is daardoor sprake van een vertrouwensrelatie.
 • Beschikbaarheid van medische zorg 24 uur per etmaal. In het regeringsziekenhuis is er na 17.00 uur nauwelijks nog activiteit.
 • Andere sociale projecten om de socio-economische situatie van de dorpelingen te verbeteren (vooral die van de vrouwen). Dat is een spin off van de medische activiteiten.

De patiënten

St. Joseph’s Hospital behandelt patiënten met de volgende problemen, gerangschikt naar de mate van voorkomen (te verfijnen aan de hand van meer gedetailleerde monthly activity reports):

 • tyfus
 • malaria
 • scabies (schurft)
 • virusziekten
 • luchtweginfecties
 • urineweginfecties
 • maag- en darmziekten als diarree en overgeven (gastro- enteritis)
 • artritis/rheuma, gewrichtspijn
 • uitwendige verwondingen, snijwonden
 • oog- en oorinfecties
 • tandpijn
 • de bof
 • absessen
 • tuberculose
 • bronchitis
 • astma
 • diabetis mellitis (suikerziekte)
 • anemie (bloedarmoede)
 • urticaria (netelroos)
 • wormen
 • bacteriële infecties
 • schimmelinfecties
 • huidinfecties
 • neuritis (zenuwontsteking)
 • hypertensie (hoge bloeddruk)
 • dysenterie
 • overmatig bloeden
 • vitamine-A-gebrek en gebrek aan andere vitamines/kalkgebrek, zoals Kwahiorkor (eiwitdeÞciëntie, waardoor kinderen opgezwollen buiken krijgen)
 • schildklierziekten (vooral door traag werkende schildklier)
 • steriliteit
 • fracturen/ fractuurpijn
 • fistels en gezwellen
 • duizeligheid
 • depressie
 • verkoudheid
 • dehydratie (uitdroging)
 • algemene malaise
 • zwangerschapsgerelateerde klachten
 • ulcera (zweren), intern en extern
 • hartfalen, infarct
 • acoholisme en gevolgen
 • kinderziektes als bof, mazelen, kinkhoest, waterpokken, polio, roodvonk, tonsillitis, wormen
 • pneumonie (longontsteking)

Klik om een grote versie te zien.
behandeling

Deze patient heeft suikerziekte en wordt behandeld aan een beenwond die niet wil helen.

Daarnaast is er sprake van preventieve zorg: health camps (gezondheidskampen), eye camps (grootschalige oogcontroles), groeimonitoring, family planning, gezondheidsvoorlichting, inenting (gobi). Iedere maand wordt in vijf dorpen in de omgeving van Kamalapuram voedsel van CRS uitgedeeld. Dan worden de kinderen gewogen om hun ontwikkeling te volgen. Dit werk zal vanaf januari 2003 door gezondheidswerkers in alle tien dorpen waar de kliniek actief is, worden overgenomen. Deze staan onder supervisie van sr. Nirmala. Samen met verpleegkundigen van de overheid worden de kinderen gratis gevaccineerd. Dat gebeurt met BCG tegen tuberculose, hepatitis-vaccin, mazelen-vaccin, polio myelitis-vaccin en voor zwangeren een anti tetanus vaccin. Met de verpleegkundigen van de regering wordt iedere maand samengewerkt op de 19e tot en met de 22e van die maand. Bij vaccinatiecampagnes en/of epidemieën volgt St. Josephs Hospital de protocollen van de Indiase regering (medische autoriteiten).

De voorzieningen

St. Joseph’s Hospital heeft de beschikking over:

 • 4 ziekenkamers
 • 5 primitieve bedden
 • 1 simpel laboratorium
 • 1 onderzoekskamer
 • 1 behandelkamer
 • 1 eenvoudige apotheek
 • 1 kraamkamer

De hard-ware, het gebouw is er, maar St. Joseph’s Hospital heeft voor het overige gebrek aan bijna alles. Er is sprake van volstrekt onvoldoende medicijnen en verbandmiddelen, slechte bedden, een gebrekkige stroomvoorziening en het totaal ontbreken van diagnostische appararatuur. De genoemde ruimtes zijn zeer spaarzaam ingericht en er is geen keukentje waar eten kan worden bereid. Tijdens het projectbezoek in september 2002 bleek bovendien dat het dak van de kliniek nodig aan reparatie toe is. Door het hele gebouw heen is er sprake van lekkages. De reparatie van het dak wordt waarschijnlijk uitgevoerd door de Thomas Foundation, de organisatie die ook de nieuwe verdieping van de kostschool heeft gebouwd. Stichtingen Amaidhi en Madras onderzoeken de mogelijkheden om een afvoer- en opslagsysteem voor het regenwater aan te leggen op het moment dat het dak wordt gerepareerd.

Klik om een grote versie te zien.
Balie Hospital

Blik vanuit de 'apotheek' naar een patiente die medicijnen komt halen.
Klik om een grote versie te zien.
Plattegrond

Plattegrond van de kliniek.

Voorgeschiedenis

Projectcoördinator Jojo Heesbeen, Henk Kooij van de Stichting Madras en Dylia Hunsche, Kees Hoovers en Peter Deurloo van Stichting Amaidhi zijn in 1999 in contact gekomen met sr. Nirmala en St. Joseph’s Hospital. Alle vijf de genoemde mensen zijn regelmatige Indiagangers die op individuele basis of via stichtingen ontwikkelingsprojecten en instellingen in het zuiden van India steunen. We zijn elkaar tegengekomen in het grote armenziekenhuis St. Thomas Hospital in de miljoenenstad Chennai (Madras). Ook dat is een gezondheidsinstelling opgezet door de Franciscan Sisters of St. Joseph. Via dit ziekenhuis is het contact met sr. Nirmala tot stand gekomen. Zowel Henk Kooij als Dylia Hunsche zijn verpleegkundigen. In 2001 bracht Jojo Heesbeen Stichting Amaidhi en Stichting Madras in contact met Remedi. Remedi is een organisatie die kleine NGO’s in Nederland ondersteunt m.b.t. gezondheidsprojecten. Tijdens bezoeken aan Kamalapuram in 2000 en 2001 hebben Henk Kooij, Dylia Hunsche, Peter Deurloo en Kees Hoovers een inventarisatie gemaakt van de noden en de problemen waarmee deze kliniek kampt. Daarbij zijn ze zeer onder de indruk geraakt van het sterke en krachtdadige optreden van sr. Nirmala. In 1999 verbleef ze nog zwaar aangeslagen na een ongeval in St. Thomas Hospital en leek haar wens om als verpleegkundige weer in de dorpen te gaan werken voorgoed verkeken. In 2000 was ze echter, mede door haar taaie doorzettingsvermogen, voldoende hersteld. De congregatie heeft haar in 2000 aan het hoofd gesteld van St. Joseph’s Hospital, een plek waar ze ook al eerder als ondergeschikte actief was.

Inmiddels heeft sr. Nirmala uit een container met medische hulpgoederen die in 2001 is verstuurd door Stichting Madras al spullen ontvangen. Het gaat daarbij met name om verbandmateriaal, spuiten en naalden en rolstoelen, handschoenen en matrassen. Henk Kooij reist nu al 22 jaar ieder jaar voor een aantal maanden naar Zuid-India en hij heeft daar met zijn Stichting Madras al tal van projecten ondersteund op het gebied van gezondheidszorg en alternatieve energie. Momenteel wordt er onder meer met zijn steun een groot bejaardenhuis gebouwd in Red Hills, een gebied aan de rand van Chennai. Stichting Amaidhi heeft de aanschaf van twee accu-generatoren bekostigd. Die laden zichzelf op tijdens de weinige uren dat het ziekenhuis op elektriciteit kan rekenen.

Klik om een grote versie te zien.
generator

Een van de twee accugeneratoren die sr. Nirmala aanschafte met geld van Stichting Amaidhi.

Zo heeft het ziekenhuis steeds stroom voor de noodzakelijkste zaken als verlichting en koelkast. Daarnaast gaf Amaidhi geld om een rotatiefonds mee te vormen. Uit dit fonds worden rentevrije leningen verstrekt aan vrouwen uit de dorpen rond Kamalapuram die een bedrijfje (vaak ambulante handel in armbanden e.d.) willen opzetten. Amaidhi ontving enkele kleine donaties ten behoeve van de aanschaf van medicijnen. In 2002 is opnieuw geld ingezameld voor st Joseph’s. Andere projecten van Amaidhi zijn: de bouw van een opvanghuis voor ex-prostituees met aids (afgerond), steun aan non formal education voor zwervende en werkende kinderen, avondonderwijs voor kinderen uit sloppenwijken en in de dorpen ten zuiden van Chennai, een kleermakersopleiding voor meisjes en vrouwen uit sloppenwijk in Noord-Chennai (Voor meer informatie over deze projecten zie: www.amaidhi.com).

Ook Jojo Heesbeen steunde St. Joseph’s Hospital op persoonlijke titel. In 2001 heeft ze o.a. geld voor medicijnen bijeengezameld. Om de kliniek echt op de rails te zetten is echter een grotere duw in de rug nodig dan wij met zijn allen kunnen geven.

De toekomst

Doel van de projectcoördinatoren en de counterpart is het St. Joseph’s Hospital zodanig uit te rusten dat het op een goede manier medische basiszorg kan verlenen aan de bewoners van de dorpen rond de kliniek. Het huidige hoofd van St Joseph’s Hospital, sr Nirmala, wil de kliniek optimaal toerusten, binnen de grenzen van haar mogelijkheden. Vroeger, voordat sr. Nirmala hoofd van het hospitaal was, zijn er een aantal keren vaste, inwonende artsen in de instelling geweest. Allen zijn echter na korte tijd weer vertrokken. De zeer primitieve omstandigheden waarin de mensen moeten leven in dit deel van Andhra Pradesh maakten het vrijwel onmogelijk een dokter te vinden. Bovendien kan St. Joseph’s Hospital een full-time dokter lang niet zoveel betalen als deze kan verdienen in een grotere stad en/of in een privékliniek. Patiënten die tot voor kort naar het hospitaal kwamen en een dokter nodig hebben, werden in principe doorverwezen naar het regeringsziekenhuis in Kamalapuram.

Sr. Nirmala wil in de dorpen 10 gezondheidswerkers/aanspreekpunten (health workers/animators) opleiden. Anders dan de ambulante verpleegkundigen van de regering die maar enkele dagen per maand in de dorpen op bezoek komen, gaat het hier om mensen die in de dorpen zelf wonen en de situatie steeds in de gaten kunnen houden. In een aantal van de dorpen heeft ze al vrouwen gerecruteerd die nu als vrijwilligers (onbetaald) hun taken verrichten. De gezondheidswerkers zullen straks een salaris van 12 euro per maand moeten verdienen (120 euro per maand voor 10 animators). Dit geld kan sr. Nirmala niet in haar eigen budget vinden. Ook is ze op zoek naar een laborant(e). Die kan naar verwachting wel uit eigen budget worden bekostigd.

Sr. Nirmala onderhoudt een nauwe werkrelatie met de lokale burgemeester (leider van de Panchayat of gemeenteraad) van Kamalapuram, mr. Ghouse Peer. Hij heeft zijn hulp aangeboden om een put te slaan op het terrein van de kliniek. Ook heeft hij gezorgd voor een betere, permanente stroomvoorziening voor St. Joseph’s Hospital. Hij deelt sr. Nirmala’s mening over de slechte zorg die door het regeringsziekenhuis wordt verleend.

Prioriteitenstelling

Fase 1: Concentreren op verbeteren huidige werksituatie en inzamelen goederen die daarbij van pas komen: verpleegkundig materiaal, labinventaris, computer met toebehoren, waterreservoir, salaris gezondheidswerkers, stationeren tweede hoofdverpleegkundige.

Termijn: binnen nu en 2 jaar.

Fase 2: Bouw en uitrusting operatiekamer, ziekenhuiskeuken.

Termijn: binnen vijf jaar

LAATSTE ONTWIKKELINGEN

July 2003 Correspondentie

Klik om het pdf document te zien.
Correspondentie met Cordaid
Correspondentie met Cordaid
Stichting Anton Jurgens Fonds
Correspondentie met Stichting Anton Jurgens Fonds.
Het pdf document bevat een uitgebreid verslag.
Dank brief aan Stichting Anton Jurgens Fonds
Dank brief aan Stichting Anton Jurgens Fonds.
Brief van de Stichting Anton Jurgens Fonds
Brief van de Stichting Anton Jurgens Fonds.

Juni 2003 raporten

Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 06 20 page 1

Report 2003 06 20 page 1
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 06 20 page 2

Report 2003 06 20 page 2

mei 2003 Campagne van drs. Rob Wilstra

Klik om het pdf document te zien.
Bloedbroeders campagne

mei 2003 Foto's inauguratie Village Health workers

Klik om een grote versie te zien.
Mrs Rajiswari - Paidikalana

Mrs Rajiswari. Belongs to village name Paidikalana. shis is an AMN nurse (Auxillary Midwifery Nurse). Shis is a very good active person, to do her work, along with Self Help Group Programme too! She has her own Self Help Group by the government help too!
Klik om een grote versie te zien.
Mrs Rama Laxishoni - Gofur

Shi is Mrs. Rama Laxishoni. Active person to do her work. She too is maintaining Slef Help Group by herself and by te help of Government Banks. She too worked in CRS for past 5 years. she belongs to the village Gofur.
Klik om een grote versie te zien.
the Health Workers

These are the Health Workers are selected and sent to their villages by your great help. These health workers are sitting in the class room while I was teaching. They are good listeners. I thank you a lot Dear.
Klik om een grote versie te zien.
Male Health Worker, Mr Joji - Yanadhi Colony

The Male Health Worker. Mr Joji is going to the Yanadhi Colony, which is situated beyond Kamalapuram town. He visits 3 days in a week by bicycle, which is provided by Amaidhi Foundation.

april 2003 raporten

Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 04 05 page 1

Report 2003 04 05 page 1
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 04 05 page 2

Report 2003 04 05 page 2
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 04 05 page 3

Report 2003 04 05 page 3

maart 2003 raporten

Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 03 09 page 1

Report 2003 03 09 page 1
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 03 09 page 2

Report 2003 03 09 page 2
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 03 09 page 3

Report 2003 03 09 page 3
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 03 09 page 4

Report 2003 03 09 page 4
Klik om een grote versie te zien.
Report 2003 03 09 page 5

Report 2003 03 09 page 5

Verslaglegging

Sr. Nirmala brengt jaarlijks minimaal eenaal een inhoudelijk en financieel verslag uit over de gang van zaken in St. Joseph’s Hospital aan de Stichtingen en Jojo Heesbeen. Daarnaast vindt er regelmatig correspondentie met sr. Nirmala plaats. Zij maakt al maandrapporten (monthly activity reports) maar die zijn momenteel nog te globaal. Ze geeft bijvoorbeeld aan hoeveel patiënten ze in die maand heeft behandeld in de dorpen en in de kliniek en hoeveel die hebben betaald. We hebben haar gevraagd ook te rapporteren over de aandoeningen van de diverse patiënten, zodat een beeld kan worden gevormd van de incidentie van allerlei ziekten in haar werkgebied. De computer die is gedoneerd, kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn (mits voorzien van software voor medische registratie). Inmiddels heeft sr. Nirmala de gewenste wijze van rapporteren overgenomen. De Stichtingen en Jojo Heesbeen bezoeken het project jaarlijks 1 maal en brengen daarover verslag uit aan Remedi. Het laatste bezoek van Jojo Heesbeen heeft plaatsgevonden in maart 2002. Het laatste bezoek van de Stichtingen heeft plaatsgevonden in september/oktober 2002.

Continuïteit

De persoonlijke continuïteit is erg belangrijk. Sr. Nirmala moet een substantieel aantal jaren hoofd blijven van de kliniek (10 jaar of meer) om de gedane investeringen niet verloren te laten gaan. De projectcoördinatoren hebben tijdens het laatste bezoek handhaving van sr. Nirmala’s als hoofd van St. Joseph’s Hospital als voorwaarde gesteld. Deze boodschap hebben we overgebracht aan haar superieuren in de congregatie in Chennai. We hebben de mondelinge verzekering gekregen dat de congregatie sr. Nirmala voor onbepaalde tijd wil handhaven in St. Joseph's Hospital. Dit voornemen willen we nog bevestigd krijgen in een letter of intent.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE

Stichting Amaidhi:
Horstacker 12-41
6546 ED Nijmegen
tel.: 024 - 377 35 20
amaidhi@hetnet.nl

Stichting Madras:
Henk Kooy
Joh. Reintjesstraat 81
4822 VM Breda
tel.: 076 - 541 10 40
hjk2640@hotmail.com

Stichting Remedi
Postbus 170
2300 AD Leiden
info@remedi.org
www.remedi.org

Stichting de Keilbout
Hatertseweg 455
6533 GH Nijmegen

IDA (International Dispensary Association)
Postbus 37098
1030 AB Amsterdam
info@ida.nl
www.ida.nl

Stiftung Hilfe am Mitmenschen
14 Gosslers Park
22587 Hamburg
Duitsland

CONTACT PERSOON

Lokaal:

sr. Nirmala

Zij heeft de volgende kwalificaties:
1. Staff Nurse/Registered Nurse (RN) in Andhra Pradesh en Tamil Nadu, vergelijkbaar met HBO-verpleegkundige in Nederland
2. Registered Midwife (RM) in Andhra Pradesh en Tamil Nadu (vroedvrouw).
3. Counselor en rational therapist (maatschappelijk werker, therapeut)
4. Pranic Healer (alternatieve medicijnen)
5. Siddha Medicines (kruidengeneeskunde)

St Joseph’s Hospital
Appayalli-P.O.
Kamalapuram-Taluk
Cuddapah Dt.
Andhra Pradesh
South India 516 289

Tel.: 0091-8563-74322

E-mail: frkjohn@vsnl.com

Bank account number 011000 60282
Franciscan Sisters of St. Joseph
State Bank of India
Guindy
Chennai 600 032
INDIA

In Nederland:

Jojo Heesbeen:
v. Rijckevorschelstraat 40
5262 XL Vught
jojo.heesbeen@home.nl

BENODIGDE MATERIALEN

Naast menskracht, heeft St. Joseph’s Hospital ook materiaal nodig. Een overzicht:

Eenvoudige steriele operatiekamer voor kleine operaties (aanleg: 11.787,- euro)

Inventaris operatiekamer (te verkrijgen uit redistributie/schenkingen):

 • 1 stethoscoop + 1 bloeddrukmeter
 • 1 zuurstofapparaat
 • 40 kleine chirurgie hechtsetjes p/maand
 • 5 intubatiesetjes p/maand
 • 6 nierbekkens
 • injectienaalden en spuiten, diverse maten (500 p/maand)
 • catgut (hechtmateriaal)
 • 2 obstetriebedden met beensteunen
 • obstetrische vacuümpomp
 • 2 doptonen/obstetrische stethoscopen
 • kleine autoclaaf om materiaal te steriliseren
 • diverse verbandmaterialen
 • 3 verrijdbare OK-lampen
 • 1 döpplermachine
 • kleine chirurgische instrumenten: klemmen, kocher, scharen, pincetten
 • 200 steriele handschoenen per maand
 • 1 apparaat voor hartmassage/CPR
 • 50 mondkapjes p/maand
 • 3 beschermbrillen
 • desinfecterende middelen: alcohol, chloorhexidine, jodium, 50 flessen van elk p/maand
 • 1 operatietafel
 • ventilatoren
 • 1 trolley voor medicijnen en kleine chirugie
 • 10 drains (niet en wel vacuüm) + opvangzakjes p/maand
 • 1 othoscoop, 1 opthalmoscoop
 • 1 ECG-apparaat en gel
 • gewichten voor tractie en roltouwen

Labinventaris op het niveau van een huisartsenlab

(te verkrijgen uit redistributie/schenkingen):
Alleen te installeren als er een erkende laborant in de kliniek aanwezig is.

 • Labmateriaal voor testen: hematologie, basis bloedchemie, uristicks sediment.

Verpleegkundig materiaal

Te verkrijgen uit redistributie / schenkingen :

 • matrassen
 • Minimaal 5 bedden
 • 10 Dekens, 20 lakens, 20 handdoeken per jaar
 • 30 stukken zeep per maand
 • 1 bloeddruk apparaat voor volwassenen, 1 voor kinderen
 • 8 thermometers (kwik, oraal)
 • Allerlei verbandmateriaal, pleisters voor 200 patiënten per maand
 • incontinentiematerial, maandverbanden voor ongeveer 30 patiënten per maand
 • 3 ijszakken en 5 warmwaterzakken
 • 1 onderzoekstafel
 • 5 gehoorapparaten, 100 brillen
 • 1 waterbed of anti-decubitusmatras
 • 5 infuusstandaarden
 • desinfecterende middelen, zie bij operatiekamer
 • hechtmateriaal, zie bij operatiekamer
 • 1 mobiel zuurstofapparaat
 • inhalatiehulpmiddelen (volumatic / babyhaler)
 • maagsondes
 • 5 po’s
 • 3 trolleys voor medicijnen en kleine chirurgie
 • grote medicatiekast met vitrine die op slot kan
 • 2 weegschalen
 • 2 uitzuigapparaatjes om slijm uit longen te zuigen
 • 3 zaklampen
 • catheters en sets: eenmalig gebruik voor mannen en vrouwen, elk 10 per maand
 • verblijfscatheters voor mannen en vrouwen, elk 10 per maand
 • 50 catheterzakjes per maand
 • spalken en kleding
 • 100 grote afvalzakken per maand
 • 5 witte schorten per 2 jaar
 • 3 trechters

Bij voorkeur lokaal aan te schaffen : adequate medicatie voor de meest voorkomende ziekten, zoals:

 • ORS
 • Antibiotica
 • Antimalaria
 • Vitaminepreparaten voor onderrvoede kinderen

Ondersteunend

 • inrichting van een ziekenhuiskeuken (1200 euro)
 • aanleg van een waterreservoir (480 euro)
 • computer met modem en printer met modem (aanschaf voor 1000 euro, of schenking)
 • printpapier (schenking?)

Al gedoneerd

 • 2 generators (gedoneerd in 2000 door Stichting Amaidhi)
 • medicijnen (gedoneerd via Stichting Amaidhi in 2001 en door Jojo Heesbeen)
 • goederen uit twee containers met medische hulpgoederen, naar India gezonden door Stichting Madras in oktober 2001: rolstoelen, verbandmateriaal, spuiten, naalden, handschoenen, matrassen.
 • goederen uit twee containers met medische hulpgoederen, naar India gezonden door Stichting Madras in oktober 2002: computer, printer, steriele handschoenen, etc.
 • Remedi doneerde in september 2002 een grote hoeveelheid spuiten (voldoende voor minimaal een jaar) en drie digitale bloeddrukmeters.
 • Nirmala ontving in 2002 medicijnen, voldoende voor een half jaar, van: Stiftung Hilfe am Mitmenschen Deze stichting kocht haar medicijnen bij: IDA, International Dispensary Association, (Foundation for the non-profit procurement of medicines and medical supplies)
BENODIGDE VRIJWILLIGERS

Medisch: geen

Paramedisch: geen

Overig: Lerares/leraar Engels voor de kinderen van de kostschool.

Al aanwezig en gewenst personeel:

Medisch: 1 hoofdverpleegkundige en 1 verpleegkundige. Deze verpleegkundigen zijn beiden Indiase nonnen uit congregatie van Franciscan Sisters of St. Joseph. Het plan ligt er voor een part time arts die op bezoek gaat in de dorpen. Er zijn geen arbeidskrachten uit het buitenland. Wel is er bij de congregatie een verzoek neergelegd (door sr. Nirmala en ons) om een extra hoofdverpleegkundige in St. Joseph’s Hospital aan te stellen.

Paramedisch: geen

Overig: chauffeur voor de jeep van de kliniek.

BENODIGDE FINANCIËN
Begroting

Fase1:

Object Kosten (euro)
Waterreservoir
Computer
Internet aansluiting
Salaris 10 gezondheidswerkers per jaar
Container transport
Regenwater opvang
Verpleegkundig materiaal
480,-
gedoneerd
100,-
1.450,-
6.500,-
nog te bepalen
2.000,-
Subtotaal 10.580,-
Onvoorziene kosten (10%) 1.207,-
Totaal 11.787,-

Fase 2:

Object Kosten (euro)
Bouw operatiekamer
Inrichting keuken
Container transport
Inrichting operatiekamer
7.200,-
1.200,-
4.500,-
redistributie/donaties
Subtotaal 12.900,-
Onvoorziene kosten (10%) 1.290,-
Totaal 14.190,-

Reiskosten en lokale kosten
Geen

Al beschikbare projectkosten
Stichting Amaidhi is bereid ieder jaar 1000 Euro te doneren aan St. Joseph’s Hospital. Dat geld kan ook worden gebruikt voor spin off-projecten. Het mag niet worden gebruikt voor het dekken van exploitatiekosten.

Reis- en verblijfskosten
Reis- en verblijfskosten worden uit eigen beurs betaald door zowel Jojo Heesbeen als de vertegenwoordigers van Stichting Amaidhi en van Stichting Madras. Alle donaties die bij Jojo en bij beide stichtingen binnenkomen, gaan rechtstreeks en zonder overheadkosten naar de projecten.

* Via DPA. Development Project Assistance, 4328 BB Burgh Haamstede. Info@dpanet.nl

U kunt een donatie in stappen van USD 50,= doen via PayPal:

Stichting REMEDI
Postbus 170
2300 AD LEIDEN
giro 42.51.896 t.n.v. Stichting REMEDI
Back to the HOME page of REMEDI
This site is designed and maintained by WebSter.WebSter Valid HTML 4.01! Correct CSS!